Plan Zamówień Publicznych
Opublikowano: 2019-01-16 12:55:31

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019 r..pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 r..pdf

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 08.12.2017r.

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 08.12.2017r.

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 19.09.2017r.

KOREKTA DO PLANÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE)-2017-KOREKTA Z DNIA 19.09.2017R.

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 11.08.2017r.

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 11.08.2017r.

Korekta do Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta z dnia 24.04.2017r.

KOREKTA DO PLANÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE)-2017-KOREKTA Z DNIA 24.04.2017R.

korektA do  Planów postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017-korekta  z dnia 15.03.2017r. 

Plany postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017r.

Plany postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, Roboty budowlane)-2017r.

Plany postępowań o udzielenie zamówień (dostawy, usługi, roboty budowlane)-2017r.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich