Pomoc

BIP strona portalu

Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji na temat podmiotów prowadzących biuletyn. Strona BIP jest ogólnodostępnym portalem internetowym i składa się z kilku podstawowych elementów, które zostały opisane poniżej.

 

Podstawą do uruchomienia BIP jest Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA, z 18 stycznia 2007 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.

 

Jako informację publiczną, należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji niejawnych. Pojęcie to jest dokładnie sprecyzowane przez artykuł 61 Konstytucji oraz Ustawę ze stycznia 2002 roku. Wspomniana Ustawa nakazuje organom publicznym, publikowanie każdej informacji o sprawach publicznych, która nie wyczerpuje znamion informacji niejawnej.

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „Podmiot" oznacza ono dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono na stronie głównej.

 

Strona główna BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez interaktywne Linki rozprowadzające dostępne, w postaci listy.


Uwaga: Strona główna BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku rozumiana jest tu, jako strona rozprowadzająca, na której użytkownik odnajdzie linki rozprowadzające, czyli listę aktywnych adresów podmiotów i prowadzonych portali BIP.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich