PROJEKT: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 231 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO AUTOSTRADY A1 WĘZEŁ „KOPYTKOWO”

PROJEKT: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 231 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO AUTOSTRADY A1 WĘZEŁ „KOPYTKOWO”

20 kwietnia 2012 o 10:32

67_logo_unia.jpg

PROJEKT: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A1 Węzeł „Kopytkowo”
Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Planowany okres realizacji: czerwiec 2010 r. - wrzesień 2012 r.
 
Całkowity koszt Projektu wynosi 36 551 955,61 zł, jest finansowany przez:
·         Środki unijne z funduszu EFRR – w wys. 25 488 157,73 zł
·         Samorząd Województwa Pomorskiego – w wys. 11 063 797,94 zł
Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych na trzech odcinkach:
Zadanie 1 - Budowa obwodnicy Kopytkowa o długości 2,384 km z dowiązaniem do węzła A1.
Zadanie 2 - Budowa obwodnicy Smętowa o długości 1,813 km z wiaduktem drogowym nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory -Tczew,.
Zadanie 3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Koloni Ostrowickiej do Smętowa długości 2,61 km.
 
W ramach inwestycji przewiduje się:
- wykonanie drogi wojewódzkiej nr 231 po nowym śladzie;
- budowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi PKP,
- wykonanie skrzyżowań skanalizowanych i dowiązań do istniejącej sieci drogowej;
- wykonanie 8 zatok autobusowych;
- budowę oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2730G;
- wykonanie przepustów;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- wycinkę zieleni wysokiej i niskiej;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia obejmującego:
- sieć wodociągową,
- sieć elektroenergetyczną,
- sieć sanitarną,
- sieć teletechniczną,
- demontaż istniejącej linii kolejowej jednotorowej;
- częściowy demontaż istniejącej jezdni;
- rozbiórkę istniejących murów oporowych
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajowa nr 1,
- budowę 1,74 km i przebudowę 0,7 km chodników dla pieszych,
- budowę 25 zjazdów
- budowę wzdłuż drogi obustronnych umocnionych poboczy o szerokości 1,5m.
 
Przyjęte rozwiązania projektowe oraz parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 231 odpowiadają klasie technicznej G (drogi głównej).

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich