Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

22 maja 2015 o 12:14

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

 

 

W 2014 roku rozpoczęto wartą ponad 55 miliony złotych inwestycję związaną z przebudową pięciu odcinków trzech ważnych dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla. Przebudową zostały objęte drogi nr 515, 519 i 522, a łączna długość przebudowywanych odcinków to ok. 30,5 km. Rozpoczęcie tak ważnej dla regionu inwestycji stało się możliwe dzięki dofinansowaniu, które Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał 29 października 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Nadzór nad inicjatywą powierzono firmie NADZORY-GL Grzegorz Leszman.

Drogi wojewódzkie objęte przebudową są szczególnie ważnymi szlakami komunikacji dla regionu południowo - wschodniej części województwa pomorskiego.

1)       Droga wojewódzka nr 515 Malbork - Dzierzgoń - Susz (odcinek do przebudowy Grzymała - Tropy Sztumskie) stanowi ważne połączenie regionalne miasta powiatowego Malborka w województwie pomorskim z miastem powiatowym Iławą w województwie warmińsko- mazurskim.

2)       Droga wojewódzka nr 519 Stary Dzierzgoń - Małdyty - Morąg (odcinek do przebudowy Folwark - granica województwa) stanowi ważne połączenie regionalne rejonu Malborka i Sztumu z drogą krajową nr 7 w kierunku Warszawy i Olsztyna.

3)       Droga wojewódzka nr 522 Górki - Prabuty - Trumieje - Sobiewola (odcinki do przebudowy Sztum Górki - Kołoząb, Kamienna - Prabuty i Trumiejki - Trumieje) stanowi regionalne połączenie Prabut w województwie pomorskim z Kisielicami w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa kwalifikację przebudowywanych odcinków do klasy Z. Ich nośność natomiast zostanie zwiększona do poziomu zgodnego z normatywem. Głównym celem stawianym przed wykonawcą, będącym jednocześnie projektantem, jest dostosowanie przebudowywanych dróg do obowiązujących przepisów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wśród podstawowych zadań można wymienić :

a)      upłynnienie niwelety drogi oraz dostosowanie jej korony do wartości zgodnej z przepisami,

b)      korektę nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni,

c)       wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz regulację poboczy.

 

W zakres planowanych zadań związanych z inwestycją wchodzi także przebudowa obiektów inżynierskich, renowacja rowów drogowych oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego. Niezwykle istotnym aspektem przedsięwzięcia jest również poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym budowa zatok autobusowych i chodników, poprawa infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach sąsiadujących z przebudową, jak również montaż barier ochronnych oraz balustrad. W ramach przebudowy zostaną także odnowione dwa mosty nad okolicznymi rzekami, dwa wiadukty kolejowe oraz jeden przepust drogowy.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na czerwiec. Pierwszy etap obejmie prace na drodze wojewódzkiej nr 522 na odcinku Kamienna –Prabuty. W zależności od terminów wydawanych decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej pozostałe odcinki będą rozpoczynać się sukcesywnie.

Zakończenie tej ważnej dla regionu inwestycji jest przewidziane na dzień 30 września 2015 roku. Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 54 327 009,00, 00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 40 745 256,75zł, a pozostała część stanowi wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Ul. Mostowa 11 a, 80-788 Gdańsk

tel. (58) 32 64 900

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich