„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 100 - ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi”

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 100 - ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi”

22 lutego 2013 o 08:42

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 100 - ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi”  Przebudowa ul. Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 100) w Rumi, odcinek od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Przyrzeczną.

 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 8 478 614,50 w tym 4 041 904,04zł ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR

 

Zadanie dwuletnie. Realizowana w latach 2006-2007 Umowa została podpisana 13.10.2006r. Zadanie zostało zakończone dokonano odbioru końcowego w dniu 09.11.2007r.

 

Wykonany zakres robót:

I. Roboty drogowe

jezdnia o naw. Bitumicznej SMA – 16 673m2

zatoki autobusowe i postojowe z kostki betonowej – 1200m2

chodnik i wjazdy z kostki betonowej – 8632,21m2

ścieżki rowerowe z kostki betonowej – 4312m2

krawężniki betonowe – 6785mb

betonowe obrzeża chodnikowe – 5430mb

opaska z płyt chodnikowych – 240m2

wiaty przystankowe – 2szt

ogrodzenie z siatki – 232,5mb

zieleńce (trawniki) – 6374,7m2

oznakowanie poziome – 778,4m2

oznakowanie pionowe – 100szt

II. Roboty kanalizacyjne

kanał z rur PP fi 300 – 118mb

przykanalik z rur PP fi 200 – 489mb

studzienki ściekowe uliczne fi – 96szt

studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 25szt

przepusty i kanały z rur typu WIPRO fi 500 – 146mb

III. Przebudowa gazociągu

montaż rurociągów Dn – 180 mm – 102mb

IV. Wykonanie oświetlenia ulicznego

linia kablowa – 2178mb

punkty oświetleniowe – 47szt

V. Wykonanie sygnalizacji świetlnej i fotoradaru

sygnalizacja świetlna przez ul. Starowiejską w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego;

sygnalizacja świetlna przez ul. I Dywizji Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego;

zasilanie fotoradaru i montaż masztu na ul. I Dywizji Wojska Polskiego

 

Opracował: Leszek Zalewski

zporrueLogo410ppi.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich