„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego.”

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego.”

22 lutego 2013 o 11:46

67_logo_unia.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich 28 maja 2013 roku otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od listopada 2010 r. do października 2014r.

Wartość projektu wynosi 38 278 351, 96 zł, z czego wielkość jest  finansowana ze środków unijnych z funduszu EFRR w wysokości 27 860 806,51 zł oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 10 417 545,45 zł

W ramach projektu zostanie rozbudowana droga o długości ok  5, 69 km. Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach, gdzie nie można było wzmocnić starej nawierzchni wybudowaną nową konstrukcje jezdni. Dzięki tej inwestycji województwo udostępni użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 ton na oś.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyle dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. W ramach zadania zostanie wykonanie przepustu dla ruchu pieszego i rowerowego z blachy falistej pod linią kolejową w m. Chojnice.   

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich