Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap II, odc. Chwaszczyno – Koleczkowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap II, odc. Chwaszczyno – Koleczkowo

07 kwietnia 2014 o 12:48

67_logo_unia.jpg

Zakończył się II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta, na odcinku Chwaszczyno – Koleczkowo. Zarząd Dróg Wojewódzkich 25 listopada 2010 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace prowadziła firma STRABAG, a nadzór nad realizacją inwestycji powierzono Zakładowi Usług DAN.

Przebudowano odcinek drogi o łącznej długości ok. 10,2 km. Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach, gdzie nie można było wzmocnić starej nawierzchni wybudowaną nową jezdnię. Dzięki tej inwestycji województwo udostępniło użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 t na oś (zgodnie z standardami unijnymi).

Zrealizowano również prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej takie jak modernizacja skrzyżowań (np. budowa ronda w Karczemkach), wykonano nowe azyle dla pieszych, wybudowano zatoki autobusowe, ciągi piesze i rowerowe.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej wpłynął na poprawę bezpieczeństwa ruchu, dzięki licznym zmianom w infrastrukturze drogowej oraz lepszemu oznakowaniu.

Głównymi użytkownikami zrealizowanej inwestycji są mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze 218 oraz przyjezdni turyści i obywatele UE.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich