usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice.”

usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice.”

04 kwietnia 2014 o 11:47

67_logo_unia.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich 29 październik 2013 roku otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu przewidziana jestdo kwietnia 2015r.

Wartość projektu wynosi 13 697 148,99zł, z czego wielkość jest  finansowana ze środków unijnych z funduszu EFRR w wysokości 9 546 294,70zł oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego wraz z Partnerami (min. Gmina Sierakowice) w wysokości 4 150 854,29zł

Projekt składa się z III części mających na celu znaczą poprawić bezpieczeństwo w m. Sierakowice

1.Przebudowe skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 i 214 w Sierakowicach

2.Budowe ronda na skrzyżowaniu z ul. Lęborska, ul. Dworcowa i ul. Sychty

3.Budowe przepustu dla pieszych pod linia kolejowa wraz z budowa chodnika

 

Ad.1 W ramach przebudowy skrzyżowania  dr. woj nr 211 i 214 zostaną przebudowane 0,39km dr.woj oraz 0,02km dr. gminnych. Projektowany układ sytuacyjny został dowiązany do istniejącego zagosp. terenu. Na dr woj. nr 211 zaprojektowano wydzielenie pasa skrętu w lewo, co pozwoli na segregacje potoków ruchu i zwiększy przepustowość skrzyżowania oraz podwyższy poziom bezpieczeństwa. Szerokość pasów ruchu na wprost. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizacje świetlna.

 

Ad.2 W celu przebudowy skrzyżowania ul. Lęborskiej, ul. Dworcowej i ul. Sychty zaprojektowano rondo jednopasowe (szer. jezdni 6m, pierścień 3m). Zaprojektowane skrzyżowanie jest czytelne, z jasną organizacją ruchu i zapewnia możliwość wjazdu na ul. Lęborska z mocno obciążonej ul. Dworcowej.

Ad.3 Budowa przepustu dla pieszych z blachy falistej o dł.24,3m jest zlokalizowana w miejscu przecięcia chodnika dla pieszych biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 z linia kolejowa nr 229.

 

 

 

 

Realizacja zadania zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyli dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników. W ramach zadania zostanie wykonanie przepustu dla ruchu pieszego z blachy falistej pod linią kolejową w m. Sierakowice.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich