Inwestycje planowane

Opracowywane przez ZDW w Gdańsku projekty przedsięwzięć strategicznych wpisane do Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze przewidziane do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.3 Regionalna Infrastruktura drogowa RPO WP w latach 2014-2020

Lp.

Nr drogi

NAZWA PROJEKTU

Długość  [km]

 
 

1

2

3

 

1

209

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów”

 logounia.jpg

30,9

 

2

222

Opracowanie dokumentacji projektowej pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański"

 logounia.jpg

24,7

 

3

211

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy”

 logounia.jpg

50,0

 

4

221

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk - m. Nowa Karczma”

 logounia.jpg

33,5

 

5

521

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dot. wykonania koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty”

 logounia.jpg

18,9

 

6

515

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od  granicy m. Malbork  do granicy województwa”

 logounia.jpg

30,4

 

7

188

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”

 logounia.jpg

19,1

 

8

235

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”

 logounia.jpg

55,1

 

9

214

Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214

 logounia.jpg

9,9

 

10

212

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”

 logounia.jpg

32,1

 

11

212

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki"

 logounia.jpg

22,8

 

12

224

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

 logounia.jpg

9,4

 

13

214

Dokumentacja techniczna (projektowa) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko”

 logounia.jpg

13,7

 

14

226

Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”

 logounia.jpg

9,4

 

15

203

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”

11,8

 

16

211 224

Opracowanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap I” wraz ze sprawowanie nadzoru autorskiego

 logounia.jpg

3,0

 

17

231

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo”

 logounia.jpg

9,7

 

18

222

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”

 

4,0

 

19

222

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański o ciąg pieszo-rowerowy w obrębie ronda „Jagatowo”

 

0,3

 

 

 

 

Pozostałe Zadania realizowane przez ZDW w Gdańsku 

Lp.

Nr drogi

NAZWA PROJEKTU

Długość  [km]

 
 

1

2

3

 

1

218

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno - Gdańsk”

 logounia.jpg

2,0

 

2

214

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda”

0,3

 

3

  212

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Unichowo - Sarniak

     4,5

 

4

  212

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy – Babilon

    3,7

 

5

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie – Łebunia- etap 2

     2,4

 

6

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Bukowina – granica powiatu lęborskiego

     3,9

 

7

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca – Skorzewo

     4,2

 

8

  214

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej

-

 

9

  226

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ronda Żuławskiego w Pruszczu Gdańskim

-

 

 logo unia.jpg

NR drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

221

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)."

325/2020-2022

2020-06-24

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa Kiszewa"

329/2020-2022

2020-06-26

Mosty Gdańskie Sp. z o.o.

221

Opracowanie aktualizacji dok. proj. pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875" - Część B.

374/2020-2021

2020-07-10

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

221

Opracowanie aktualizacji dok. proj. pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” - Część C.

375/2020-2021

2020-07-10

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

211

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

571/2020-2022

2020-09-29

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 70A, budynek B, 10-450 Olsztyn

209

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom”

587/2020-2021

2020-10-09

SAFEGE S.A.S, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile 92022 Nanterre CEDEX, Francja

 

Realizacja Projektów unijnych.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 09 kwiertnia 2013 r. podpisał umowę z firmą Arkas-Projekt Sp. z o.o Sp. K. na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański". Długość odcinka ok. 24,7 km.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 17 lipca 2014 r. uzyskał dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański" decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  04 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów”. Długość odcinka ok. 30,9 km.

 

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  17 marca 2014 r. podpisał umowę z firmą PBD S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla". Długość odcinka ok. 30,6 km.

 

5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  07 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie  dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy”. Długość odcinka ok. 50 km.

 

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 października 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk - m. Nowa Karczma”. Długość odcinka ok. 33,5 km.

 

7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  11 marca 2015 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty”. Długość odcinka ok. 18,9 km.

 

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  29 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od  granicy m. Malbork  do granicy województwa”.  Długość odcinka ok. 30,4 km.

 

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  10 kwietnia 2013 r. podpisał umowę z firmą Arkas-Projekt Sp. z o.o Sp. K. na opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”. Długość odcinka ok. 19,1 km.

 

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 20 stycznia 2015 r. uzyskał dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańśku.

 

11. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  02 października 2014r. podpisał umowę z firmą Highway Piotr Urbański na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”.  Długość odcinka ok. 55,1 km.

 

12. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  26 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula na opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”.  Długość odcinka ok. 9,9 km.

 

13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 października 2014r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”.  Długość odcinka ok. 32,1 km.

 

14. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  10 października 2014r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki".  Długość odcinka ok. 22,8 km.

 

15. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  18 lutego 2015 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”. Długość odcinka ok. 9,4 km.

 

16. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 27 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Lafrentz-Polska Sp. z o.o.‎ na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko”. Długość odcinka ok. 13,7 km.

 

17. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  18 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”. Długość odcinka ok. 9,4 km.

 

18. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 24 listopada 2014 r. uzyskał dla zadania pn: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

 

19. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 lutego 2015 r. z winy wykonawcy odstąpił od umowę z firmą Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”.

 

20. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 02 marca 2015r. podpisał umowę z firmą Skanska S.A. na realizację robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia wraz z budową elementów usprawniających ruch w Celbowie i Pucku”.

 

21. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  29 września 2014 r. podpisał umowę z firmą  WYG Consulting Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo”. Długość odcinka ok. 9,7 km.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich