Pierwszy magazyn soli

Pierwszy magazyn soli

12 października 2009 o 10:32

Magazyn soli RDW Kartuzy

Oddaliśmy do użytku magazyn soli drogowej typu D17-3P EURODOME® na potrzeby RDW w Kartuzach.
Obiekt umożliwia magazynowanie ok. 1100-1200 T soli w pryzmie o wysokości ok. 6,0 m. Gwarantuje ciągłe utrzymywanie soli w stanie suchym i sypkim oraz spełnia warunek zawartości wody w soli nieprzekraczającej 3%, co decyduje o możliwości efektywnego prowadzenia akcji zimowej.
Ze względu na bezfundamentową konstrukcję i zastosowane materiały, magazyn nie stwarza zagrożenia dla środowiska, (wyeliminowane jest przenikanie soli do gruntu i wód gruntowych).

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich