Kanały technologiczne

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

23 listopada 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania:
 ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty”. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 obejmuje odcinek o dł. ok 18 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej dla:
·         Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec,
·         Odcinek B: Rakowiec –Licze,
·         Odcinek C: Licze-Prabuty 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 521 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

23 listopada 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 obejmuje odcinek o dł. ok 19 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej dla:
·         Odcinka A od m. Człuchów do m. Dębnica
·         Odcinek B od m. Dębnica do m. Mosiny
·         Odcinek C od m. Mosiny do m. Myśligoszcz
·         Odcinek D od Myśligoszcz do m. Debrzno (granica województwa)
.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 188 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

29 października 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

 „Budowa obwodnicy drogowej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214” Planowana obwodnica przebiegać będzie po stronie wschodniej Lęborka na odc. od drogi wojewódzkiej nr 214 w Nowej Wsi Lęborskiej do planowanej drogi szybkiego ruchu S6 i dalej do DW nr 214 w Rybkach. Długość projektowanego odcinka wynosi około 9,0 km.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 ul Mostowa 11A,

 80-778 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

       Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

25 października 2012

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie”. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 obejmuje odcinek od miejscowości Godziszewo – do węzła autostrady Stanisławie (długości około 7,5 km).
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
Ul. Mostowa 11A,
80-778 Gdańsk
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

10 października 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
 „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”.
Dokumentacja projektowa obejmuje następujące odcinki dróg wojewódzkich:
1) droga wojewódzka nr 515 na odcinku Grzymała – Tropy Sztumskie (długość ok. 9 km),
2) droga wojewódzka nr 519 na odcinku Folwark - granica województwa (długość ok. 4 km),
3) droga wojewódzka nr 522 na odcinkach:
·         Sztum Górki – Kołoząb (długość ok. 6 km),
·         Kamienna – Prabuty (długość ok. 9 km),
·         Trumiejki – Trumieje (długość ok. 8 km).
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym powyższych dróg wojewódzkich kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
       Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłane do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich