Planowane inwestycje krajowe

 

Realizacja Projektów  krajowych.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 16 stycznia 2012 r. podpisał umowę z firmą JK Projekt Renata Rystał-Chudy na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap I” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

 

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 17 lipca 2014 r. uzyskał dla zadania pn: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 29 sierpnia 2014 r. zakończył prace i odebrał dokumentację projektową dla zadania pn: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap I”

 

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 13 marca 2015 r. złożył do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap I”

 

5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 10 października 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A.  na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”. Długość odcinka ok.  4 km.

 

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 24 listopada 2014 r. podpisał umowę z firmą NEVORA Łukasz Dawidowski  na opracowanie dokumentacji dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański o ciąg pieszo-rowerowy w obrębie ronda „Jagatowo”.

 

7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 21 listopada 2014r. podpisał umowę z firmą Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno - Gdańsk”. Długość odcinka ok. 2 km.

 

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 17 października 2013r. podpisał umowę z firmą Eurporojekt Gdańsk S.A na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”. Długość odcinka ok. 11,8 km.

 

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 26 czerwca 2014r. podpisał umowę z firmą NEVORA Łukasz Dawidowski na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda”. Długość odcinka ok. 0,3 km.

 

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 06 czerwca 2014r. podpisał umowę z firmą NEVORA Łukasz Dawidowski na Opracowanie dokumentacji projektowej pt.: „Koncepcja budowy elementów usprawniających ruch na drodze wojewódzkiej nr 216 w Celbowie, Pucku i Władysławowie”.

 

11. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 06 października 2014 r. odebrał od wykonawcy NEVORA Łukasz Dawidowski kompletną dokumentację projektową dla zadania pt.: „Koncepcja budowy elementów usprawniających ruch na drodze wojewódzkiej nr 216 w Celbowie, Pucku i Władysławowie”.

 

NR drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data
zawarcia
umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

214

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” - Zadanie I

46/2015

13.01.2015

Robert Chajek
ul. Kleeberga 7/9, 10-693 Olsztyn
Karol Frąckiewicz
ul. Mroza 9/4, 10-692 olsztyn

214

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. "Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214” - Zadanie II

47/2015

13.01.2015

Rafał Grzejda
ul. Wyzwolenia 118/31, 85-790 Bydgoszcz
Tomasz Olędzki
ul. Bora-Komorowskiego 22/38, 85-793 Bydgoszcz

188

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” -  Zadanie III

48/2015

13.01.2015

Robert Chajek
ul. Kleeberga 7/9, 10-693 Olsztyn
Karol Frąckiewicz
ul. Mroza 9/4, 10-692 olsztyn

222

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański” - Zadanie IV

49/2015

13.01.2015

Rafał Grzejda
ul. Wyzwolenia 118/31, 85-790 Bydgoszcz
Tomasz Olędzki
ul. Bora-Komorowskiego 22/38, 85-793 Bydgoszcz

226

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo” - Zadanie V

50/2015

13.01.2015

Rafał Grzejda
ul. Wyzwolenia 118/31, 85-790 Bydgoszcz
Tomasz Olędzki
ul. Bora-Komorowskiego 22/38, 85-793 Bydgoszcz

231

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo” - Zadanie VI

51/2015

13.01.2015

Rafał Grzejda
ul. Wyzwolenia 118/31, 85-790 Bydgoszcz
Tomasz Olędzki
ul. Bora-Komorowskiego 22/38, 85-793 Bydgoszcz

224

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie" – Koncepcja wielobranżowa - Zadanie VII

52/2015

13.01.2015

Robert Chajek
ul. Kleeberga 7/9, 10-693 Olsztyn
Karol Frąckiewicz
ul. Mroza 9/4, 10-692 olsztyn

521

AUDYT BRD dla dok. proj. pn. - "Rozbudowa drogi. wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty" – Koncepcja wielobranżowa  - Zadanie VIII

53/2015

13.01.2015

Robert Chajek
ul. Kleeberga 7/9, 10-693 Olsztyn
Karol Frąckiewicz
ul. Mroza 9/4, 10-692 olsztyn

224

 Opracowanie dokumentacji w zakresie Koncepcji, PFU oraz DŚ dla zadania  "Rozbudowa dr. woj. nr 224 na odc. Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie"

79/2015

18.02.2015

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

222/229

Aktualizację dwóch pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1”

81/2015

23.02.2015

SANOVA Spółka Cywilna Paweł Bieschke Stanisław Hasse
80-278 Gdańsk, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10A/20

521

 Opracowanie dokumentacji w zakresie Koncepcji, PFU oraz DŚ dla zadania  "Rozbudowa dr. woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty"

120/2015

11.03.2015

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

235

ZADANIE 1: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne – Chojnice” - CZĘŚĆ II

349/2015

07.07.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

212

ZADANIE 2: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo” - CZĘŚĆ II

349/2015

07.07.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k., Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

212

ZADANIE 3: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki” - CZĘŚĆ II

349/2015

07.07.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k., Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

222

Wykonanie: projektów podziału nieruchomości pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 222 dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”

360/2015

07.07.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

211/224

Opracowanie Studium Wykonalności: CZĘŚĆ I : Obwodnica Kartuz

355/2015

08.07.2015

Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

222/229

Opracowanie Studium Wykonalności: CZĘŚĆ II:  DW222/229 Starogard Gd. - Jabłowo

356/2015

08.07.2015

Kancelaria analiz i doradztwa finansowego ADVISER Bartłomiej Rożek, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 60/14

188

Opracowanie Studium Wykonalności:  CZĘŚĆ III:  DW188 Człuchów - Debrzno

357/2015

08.07.2015

Kancelaria analiz i doradztwa finansowego ADVISER Bartłomiej Rożek, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 60/14

222

Opracowanie Studium Wykonalności:  CZĘŚĆ IV: DW222 Gdańsk - Starogard Gd.

358/2015

08.07.2015

Kancelaria analiz i doradztwa finansowego ADVISER Bartłomiej Rożek, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 60/14

214

Opracowanie Studium Wykonalności:  CZĘŚĆ V:  Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko

359/2015

08.07.2015

Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

226

Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt. : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo"

370/2015

13.07.2015

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

203

Opracowanie dok. Tech. Dla zadania pt." Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu dr. woj. 203 na odc. Ustaka - gr. woj."

406/2015

12.08.2015

Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

209

ZADANIE 1: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej  pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów” -  CZĘŚĆ I

403/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

211

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy” - CZĘŚĆ I

403/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

221

ZADANIE 3: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od granicy m. Gdańsk do m. Nowa Karczma” - CZĘŚĆ I

403/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

231

ZADANIE 1: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej (projektowej) pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo” - CZĘŚĆ III

404/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

515

ZADANIE 2: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od granicy m. Malbork – do granicy województwa pomorskiego” - CZĘŚĆ III

404/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

224

ZADANIE 3: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie” - CZĘŚĆ III

404/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

521

ZADANIE 4: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty” - CZĘŚĆ III

404/2015

13.08.2015

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

226

ZADANIE 1: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji technicznej (projektowej) pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”  CZĘŚĆ IV

408/2015

18.08.2015

Transprojekt Gdański S.A.
ul. Partyzantów 72A
80 – 254 Gdańsk

188

Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Debrzno”

484/2015/2016

30.09.2015

PUGiK Józef Wacht
ul. Kielera 9, 37-500 Jarosław

209

Opracowanie rozszerzeń zakresu map zasadniczych do celów projektowych dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów”

556/2015

09.10.2015

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

211

Opracowanie rozszerzeń zakresu map zasadniczych do celów projektowych dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy”

556/2015

09.10.2015

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

214

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Bukowina – granica powiatu lęborskiego o dł. ok. 3,9 km 

80/2016

01.02.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
z siedzibą ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno

214

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie – Łebunia – etap 2 o dł. ok. 2,4 km

79/2016

01.02.2016

HIGHWAY Sp. z o.o
ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk

214

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku początek m. Stężyca – koniec m. Skorzewo o dł. ok. 4,2 km

81/2016

01.02.2016

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

212

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy – Babilon o dł. ok. 3,7 km

87/2016

04.02.2016

AS-PROJEKT Adam Stypik, 
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska 50G/15

212

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Unichowo - Sarniak o dł. ok. 4,5 km

85/2016

04.02.2016

AS-PROJEKT Adam Stypik, 
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska 50G/15

214

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pt.: Rozbudowy drogi woj. Nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej”

205/2016

18.04.2016

Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „SANTEX-EKO” Andrzej Danilecki
58-420 Lubawka
Pl. Wolności 6 m.5
609 855 979

213

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu dr. woj. nr 213 w m. Żelkowo”  o dł. ok. 1,4 km

265/2016

20.05.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

209

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 209 w m. Miszewo” o dł. ok. 0,5 km

266/2016

20.05.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

214

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 214 w m. Głuche” o dł. ok. 0,7 km

267/2016

20.05.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

608

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 608 w Ryjewie  ul. Podgórna” o dł. ok. 0,2 km

268/2016

20.05.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

501

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Krynica Morska  - Piaski”

269/2016

20.05.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

211

Opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach”

352/2016

04.07.2016

Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki
z siedzibą 83-304 Przodkowo, ul. Brzozowa 3

210

Opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej” na długości ok. 2,9 km.

353/2016

04.07.2016

AS-PROJEKT Adam Stypik, 
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska 50G/15

222

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi woj. Nr 222 w miejscowości Bobowo poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej

381/2016

14.07.2016

AS-PROJEKT Adam Stypik, 
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska 50G/15

226

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi woj. nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim”

382/2016

18.07.2016

Pracownią Projektową MiD Marcin Dudek,
80-126 Gdańsk, ul. Czesława Miłosza 17

226

Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla zadania pt.:  „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ronda Żuławskiego w Pruszczu Gdańskim”

495/2015/2016

07.10.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
z siedzibą ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno

222

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - ul. Gdańska

585/2016-2017

07.10.2016

BPBK S. A. w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

222

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - ul. Pelplińska

586/2016-2017

07.10.2016

BPBK S. A. w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

203

Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji na wycinkę drzew dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”.

612/2016

19.10.2016

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

230

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Rajkowy     Część I

679/2016/2017

21.11.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

230

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku Rajkowy – Obwodnica Pelplina (droga wojewódzka nr 229)  Część II

680/2016/2017

21.11.2016

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

501

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska”

34/2017

12.01.2017

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

212

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pt. "Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice

61/2017

31.01.2017

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20,
80-175 Gdańsk

237

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania:

Rozbudowa i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk

59/2016

31.01.2017

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Złota 20, 80-297 Banino

524

Opracowanie dok. proj. pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze"

124/2017

02.03.2017

Brzozowski Bartosz
Biuro Projektowe
62-050 Mosiny, ul. Kolejowa 13

211

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie

126/2017

03.03.2017

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, 
ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

221

Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła „Kowale” włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 - Obwodnica Trójmiasta)”

125/2017

06.03.2017

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie"

154/2017

21.03.2017

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, 
ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

203

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”

169/2017

22.03.2017

Pracownia Projektowa Archidrog Witold Orczyński
ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznań

515

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na podstawie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa”

179/2017

29.03.2017

OPGK Rzeszów S.A.
z siedzibą w Rzeszowie, 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1

522

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi woj. nr 522 polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”

180/2017

03.04.2017

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

214

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach Lubichowo - Bietowo

211/2017

20.04.2017

PROWALD Waldemar Prorok, 82-300 Elbląg, ul. Polna 11c/17

100

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi z podziałem na części” Część nr 1: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejska, Kosynierów, I Dywizji Wojska Polskiego, Dębogórskiej

265/2017

22.05.2017

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

100

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi z podziałem na części” Część nr 3: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z ul. Roszczynialskiego i Wybickiego w Rumii

266/2017

22.05.2017

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo – Kościerzyna, dł. ok 5 km

339/2017

31.05.2017

Brzozowski Bartosz
Biuro Projektowe
62-050 Mosiny
ul. Kolejowa 13

100

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi z podziałem na części” Część nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przyrzecznej do granicy z Gminą Kosakowo

380/2017

30.06.2017

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

209

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów”. Ogłoszony powtórnie 3-cie

444/2017

22.08.2017

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Złota 20, 80-297 Banino

215

Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu) w podziale na części: Część 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra”

475/2017-2018

01.09.2017

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

215

Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu) w podziale na części: Część2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra – granica gminy Miasta Władysławowo”

548/2017-2018

05.10.2017

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn

515

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa” polegającej na wydzieleniu z przedmiotowej dokumentacji części obejmującej zakres odcinka 1 i 2, który jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała oraz od m. Tropy Sztumskie do m. Dzierzgoń”.

564/2017

10.10.2017

Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

515

Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na zaktualizowaniu mapy do celów projektowych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 na odc. 1 i 2

597/2017

03.11.2017

Markiem Milewiczem GEODEZJA I KARTOGRAFIA GEOMIL,
z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 148 D, lok. 33, 81-527 Gdynia

214

Opracowanie dok. tech. pn.: „Wielobranżowa koncepcja programowa budowy obwodnicy msc. Zelgoszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”

120/2018

20.02.2018

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

222/226

Wykonanie aktualizacji proj. budowlanego pn.: "Rozbudowa dr. wojewódzkiej nr 222 na odcinki Gdańsk - Starogard Gdański o ciąg pieszo - rowerowy w obrębie ronda "Jagatowo"

zlecenie

26.02.2018

NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski
80-452 Gdańsk, ul. Jana Kilińskiego 3d/6

236

Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 236 w m. Swornegacie polegająca na budowie drogi dla rowerów”

682/2018-2019

10.12.2018

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" MARCIN DOBEK
22-100 CHEŁM
ul. Jana Matejki 7

230

Opracowanie aktualizacji wraz z dokończeniem dokumentacji projektowej pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie”

188/2019

29.03.2019

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Złota 20, 80-297 Banino

208

Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa drogi woj. nr 208 w m. Kępice polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia drogowego"

259/2019

21.05.2019

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, 
ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

515

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego wiaduktu w m. Stary Dzierzgoń”

334/2019

09.07.2019

ITER Maciej Basek 
ul. Asnyka 6
82-100 Nowy Dwór Gdański,

524

aktualizacji dokumentacji projektowej dot. odcinka 5 „Remontu drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze” w podziale na 2 części

475/2019

02.09.2019

Bartosz Brzozowski
Mosinie, 62-050, ul. Kolejowa 13

240

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 240 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej”

669/2019

19.11.2019

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk
10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2
zomb-kan@zomb-kan.pl

NR
drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data
zawarcia
umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

100

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przyrzecznej do granicy z Gminą Kosakowo

97/2020

24.02.2020

Pracownia Projektowa „PROMAR” Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

515

Aktualizacja dokumentacji projektowej
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek III -  miasto Dzierzgoń”

107/2020

11.03.2020

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

226

opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 polegająca na remoncie istniejącego oraz budowie chodnika w m. Rokitnica"

110/2020

09.03.2020

TRASAL Sp. z o.o.
ul. Dynowska 19/43
35-119 Rzeszów

NR
drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data
zawarcia
umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

212

Opracowanie Programu Funkcjonalnego Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa dr. woj. nr 212 w m. Rekowo oraz Dąbie polegająca na budowie chodników, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną"

126/2020

25.03.2020

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk

623

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Remont dr. woj. nr 623 na odcinku Majewo – Lipia Góra"

298/2020

10.06.2020

Biuro Projektów
Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk

221

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny).

325/2020-2022

24.06.2020

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa Kiszewa

329/2020-2022

26.06.2020

Mosty Gdańskie Sp. z o.o.

ul. Jaśminowy Stok 12a

80-177 Gdańsk

NR drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

526

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi woj. nr 526 w Myślicach"

376/2020-2021

2020-07-10

Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3,
84-217 Kamień

214

Aktualizację oraz podział dok. na odcinki realizacyjne dla zadania pt. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

419/2020

2020-07-30

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,
ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

212

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy”

420/2020-2021

2020-08-03

Konsorcjum firm:
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k., ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm - Lider Konsorcjum, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm - Partner Konsorcjum

222

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - ul. Pelplińska (2017)

586/2016-2017

2016-10-07

BPBK S. A. w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

228

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 228 w miejscowości Parchowo

193/2021-2022

25.05.2021

Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3,
84-217 Kamień

211

Opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa dr. woj. nr 211 w miejscowości Żukowo - Borkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”     od   76+850 do km 77+650

243/2021

30.06.2021

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z siedzibą w Gdyni, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

211

Opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa dr. woj. nr 211 w miejscowości Borkowo - Borowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”           od   73+300 do km 73+920

273/2021

08.07.2021

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z siedzibą w Gdyni, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dr. woj. nr 214 w m. Zblewo polegająca na budowie chodnika”

220/2021

14.06.2021

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z siedzibą w Gdyni, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich