Polityka ochrony prywatności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Szanujemy prywatność, dlatego chcemy chronić Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce w tym zakresie, prosimy o przeczytanieniniejszej polityki ochrony prywatności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia w szczególności w jaki sposób Serwis zbiera, wykorzystuje i - pod pewnymi warunkami - udostępnia dane osobowe. Wyjaśnia również kroki jakie są podejmowane przez Serwis w celu zabezpieczenia danych osobowych. Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia wreszcie możliwości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2) Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Wojciechem Piaseckim lub jego zastępcą Panią Anną Ciurak – Piasecką na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl.

3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

a) w celu nawiązania i podtrzymywania kontaktu, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez dobrowolne przesłanie nam swoich danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem;
b) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (umowy o pracę) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (umowy cywilnoprawne). Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych;
c) w celu marketingu oraz realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na prowadzeniu działań marketingowych oraz świadczenia usług i sprzedaży osobom fizycznym w tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niezbędnym przetwarzaniu danych osób reprezentujących kontrahenta lub wyznaczonych do kontaktu z nim.

 

4) Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w następujących terminach, stosownie do celów przetwarzania danych:

 

a) w związku z nawiązaniem i podtrzymywaniem kontaktu z Administratorem, dane będą przechowywane do czasu wycofania się ze zgody oraz przez 3 lata po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem procesu rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych;

c) w związku z celami marketingu oraz realizacji świadczonych usług, dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do ostatniej transakcji.

 

5) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.


6) Prawa osób

 

a) Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

b) Ponadto, w stosunku do tych danych, na które wyrażaliście Państwo zgodę, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

2. Informacje ogólne

1) Operatorem Serwisu: https://www.zdw-gdansk.pl/ jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

2) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 

a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");

c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

3. Informacje w formularzach

1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

4) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

4. Informacja o plikach cookies

1) Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego.

2) Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

3) Narzędzia i treść z innych firm

 

a) Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania. Najczęściej wykorzystywane usługi podmiotów zewnętrznych:

- Fundacja Widzialni (Aleja Najświętszej Maryi Panny nr 34, lok. 8, 42-202 Częstochowa). Elementy graficzne obsługujące przyciski przełączające kontrast strony. Fundacja Widzialni może uzyskać informacje o adresie IP użytkownika odwiedzającego serwis internetowy.

- Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irleand). reCAPTCHA to bezpłatna usługa, która chroni witrynę przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane metody analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów.

- Google Fonts (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irleand). Google Fonts to usługa czcionek komputerowych i internetowych. Obejmuje ona darmowe i otwarte rodziny czcionek, interaktywny katalog internetowy do przeglądania biblioteki oraz interfejsy API do korzystania z czcionek.

 

4) Szczegółowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty zewnętrzne, a także praw użytkownika w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności tych podmiotów.

 

5. Udostępnienie danych

1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zmiany polityki ochrony prywatności

Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie https://www.zdw-gdansk.pl/, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich