Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

- Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

- Deklaracja dostępności

- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

- Plan działania urzędu na rzecz poprawy dostępności

- Usługi wspierające komunikowanie się

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich