Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych  https://www.zdw-gdansk.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

- Data publikacji strony internetowej:  2015-02-04

- Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-18 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.0 i częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych WCAG 2.1 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

a) załączniki pochodzą z różnych źródeł

b) zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

c) treści opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji

d) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji

e) informacje opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy, o dostępności cyfrowej

f) mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

 

Data sporządzenia deklaracji

 

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18.

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-24

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


 

Pozostałe informacje dot. dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej oraz dane kontaktowe do koordynatora do spraw dostępności znajdują się na stronie BIP ZDW w Gdańsku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich