OBWIESZCZENIA
Opublikowano: 2023-10-30 13:24:19

Informacja Wójta Gminy Kościerzyna - OS.6220.15.2021.DŻ.83

Informujemy, że Wójt Gminy Kościerzyna wydał w dniu 19.10.2023 r. decyzję, znak OS.6220.15.2021.DŻ.LE.82, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa” i w związku z tym można zapoznać się z dotychczas zebraną dokumentacją w lokalizacji, wskazanej przez organ, w dołączonym obwieszczeniu znak OS.6220.15.2021.DŻ.83. z 19.10.2023 r. (plik pdf)

Opublikowano 2023.10.26


Informacja Wójta Gminy Kościerzyna - OS.6220.15.2021.DŻ.74

Sprawa dotyczy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.2021.DŻ.76 z dnia 07.08.2023 dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa Kiszewa" - skan dokumentu (plik pdf)

Opublikowano 2023.08.11


Informacja Wójta Gminy Kościerzyna - OS.6220.15.2021.DŻ.69

Informujemy, że w postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kościerzyna wydał postanowienie o możliwości składania pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń do zebranych dowodów i materiałów w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa". - skan dokumentu (plik pdf)

Opublikowano 2023.06.12


Informacja Wójta Gminy Kościerzyna - OS.6220.15.2021.DŻ.64

Informujemy, że w postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kościerzyna wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa". - skan dokumentu (plik pdf)

Opublikowano 2023.06.12


Informacja Wójta Gminy Kościerzyna - OS.6220.15.2021.DŻ.43

Informujemy, że w postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kościerzyna wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa - skan dokumentu (plik pdf)

Opublikowano 2022.11.16


Informacja Burmistrza Miasta Kościerzyna - WIŚ.6220.6.13.2021

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kościerzyna umożliwił składania w Urzędzie Miasta Kościerzyna  pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń do zebranych dowodów i materiałów  w
procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku  m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny) - skan dokumentu (plik pdf)

Opublikowano 2022.06.21Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich