OBWIESZCZENIA
Opublikowano: 2022-08-18 10:01:22

Informujemy, że w postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kościerzyna wydał postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.2)  Informujemy, że w postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kościerzyna wydał postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna-Nowa Kiszewa

Opublikowano 2022.06.23


3) Informujemy, że Burmistrz Miasta Kościerzyna umożliwił składania w Urzędzie Miasta Kościerzyna  pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń do zebranych dowodów i materiałów  w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku  m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)

Opublikowano 2022.06.21Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich