• Zamówienia publiczne

  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

   

  WEJŚCIE

 • Mapa utrudnień i serwisu zimowego

  Aktualne utrudnienia drogowe i akcja zima

   

  WEJŚCIE

 • Mapa akustyczna

  Mapa akustyczna na terenie województwa

   

  WEJŚCIE

 • Opis sieci dróg

  Szczegółowy opis sieci dróg i mostów

   

  WEJŚCIE

.O Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku jest jednostką budżetową podlegającą Zarządowi Województwa Pomorskiego. ZDW wypełnia funkcję zarządu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, z zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg, działając na podstawie :
 
 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2019.512 t.j. z dnia 2019.03.18 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10 z późn. zm.).
Do najważniejszych zadań ZDW należą: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej jak i opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego. ZDW prowadzi również ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i obiektów.
 
W skład ZDW Gdańsk wchodzi 8 jednostek terenowych, tzw. Rejonów Dróg Wojewódzkich, które zlokalizowane są w: Gdańsku, Pucku, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Lęborku oraz Bytowie. Do zadań RDW należy prowadzenie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
 

Kontakt z Urzędem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

centrala tel. (58) 32 64 997
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl
fax: (58) 32 64 999

 

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /zdwgdansk/SkrytkaESP

sekretariat Dyrektora ZDW  tel: (58) 32 64 990
NIP: 583 25 90 397
REGON: 191687276

Wypełnij formularz kontaktowy

Kontakt z Rejonami Dróg Wojewódzkich

Rejon Dróg w Bytowie

ul. Leśna 1,
77 - 100 Bytów

tel./fax (59) 822 32 51, (59) 822 71 51

e-mail: bytow@zdwgdansk.pl


Baza Materiałowa w Zieliniu

Zielin 10A

77-235 Trzebielino.
tel./fax (59) 858 00 29

e-mail: zielin@zdwgdansk.pl

Rejon Dróg w Chojnicach 
tel. (52) 397 - 32 - 16 
fax (52) 397 - 32 - 17 
e-mail: 
chojnice@zdwgdansk.pl
89-620 Chojnice
ul Gdańska 110 

Rejon Dróg w Gdańsku
tel/fax 
(58) 303 66 00, (58) 683 72 51
e-mail: 
gdansk@zdwgdansk.pl
ul. Gdańska 29, 
83-034 Trąbki Wielkie 

Baza Materiałowa w Stegnie 
tel./fax (55) 247 - 20 - 12 
ul. Gdańska 2

Rejon Dróg w Kartuzach
tel. 
(58) 681 - 03 - 21
fax 
(58) 681 - 46 - 60 w. 6 
e-mail: 
kartuzy@zdwgdansk.pl
ul. Wzgórze Wolności 15, 
83 - 300 Kartuzy 

Rejon Dróg w Lęborku
tel. (59) 863 - 18 - 88 
fax (59) 863 - 19 - 66 
e-mail: 
lebork@zdwgdansk.pl
ul. Słupska 18, 
84 - 300 Lębork 

Rejon Dróg w Pucku
tel. (58) 673 - 25 - 44; 673 - 38 - 28 
fax 
(58) 673 - 46 - 35 
e-mail: 
puck@zdwgdansk.pl
ul. Żarnowiecka 3, 
84 - 100 Puck 

Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim 
tel/fax (58) 562 - 69 - 70,  562-26-75
e-mail: 
starogard@zdwgdansk.pl
ul. Mickiewicza 9, 
83 - 200 Starogard Gdański

Rejon Dróg w Sztumie
tel/fax (55) 277-24-83
e-mail: 
sztum@zdwgdansk.pl
ul.Żeromskiego 14, 
82 - 400 Sztum

Baza Materiałowa w Prabutach
tel. (55) 278-22-32

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich