PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA.

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo

w zakresie budowy chodnika

 

 1. I.                    Wykonawcy
  1. Roboty budowlane:      Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK Piotr Szela,                                          

                                    Umowa nr 240/2018 z dn. 14.05.2018r

 1. Nadzór inwestorski:     BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI HALINA LANDSBERG

                                                 Umowa nr 241/2018 z dnia 14.05.2018r.

 1. II.                  Terminy realizacji
  1. Roboty budowlane:  od 28.05.2018r. do 12.08.2018r.
  2. Termin odbioru końcowego: 22.08.2018r.
  3. III.                Zakres rzeczowy

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo w zakresie budowy chodnika”. Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie chodnika od km 75+052,80 do km 75+550,93, strona lewa
 • przebudowę istniejących zjazdów na szerokości chodnika
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej
 • przebudowa kolidującego oświetlenia ulicznego
 • roboty ziemne
 • roboty wykończeniowe
 1. IV.                Koszt wykonania zadania
 2. Roboty budowlane -  855 854,45 zł
  1. Nadzór inwestorski - 4 000,00 zł

 

 

 

 1. V.                  Dokumentacja fotograficzna

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich