Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km

 Polski Ład Logo

Wartość dofinansowania: 63 337 450,00 zł


Wykonawca robót
: BUDIMEX SA

Ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

 

Wartość umowy na roboty budowlane: 94 440 684,12 zł

Data podpisania umowy: 27.10.2022 r.

Terminy realizacji:

- zakończenie robót 27.09.2024 r.

- złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie: 27.10.2024 r.

 

Nadzór inwestorski: SAFEGE S.A.S

Societe par actions simplifiee

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

 

Wartość umowy na nadzór inwestorski: 511 050,24 zł

 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku od miejscowości Stegna do miejscowości Krynica Morska o długości 17,27 km w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja zadania oparta jest na dokumentacji projektowej w podziale na następujące etapy:

 • ETAP I: od km 43+605 do km 44+060, od km 45+470 do km 48+470, od km 50+030 do km 54+450
 • ETAP II: od km 44+060 do km 45+470, od km 48+470 do km 50+030, od km 54+450 do km 56+660
 • ETAP IV: od km 57+217 do km 61+500

Zakres od 43+605 do kilometra 61+500 z przerwą w ciągłości robót na odcinku objętym przebudową w ramach trwającego zadania pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Etap I”

Zakres zadania obejmuje:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok.17,27 km,
 • korekta szerokości w dostosowaniu do normatywnej,
 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
 • korekta łuków poziomych,
 • korekta spadków poprzecznych jezdni,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • przebudowa zjazdów,
 • przebudowa zatok autobusowych,
 • przebudowa chodników na terenie miejscowości,
 • zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi – budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
 • wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
 • nasadzenia nowych drzew,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • montaż barier ochronnych i balustrad,
 • ustawienie murów oporowych prefabrykowanych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, montaż urządzeń BRD.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich