Inwestycje planowane

Opracowywane przez ZDW w Gdańsku projekty przedsięwzięć strategicznych wpisane do Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze przewidziane do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.3 Regionalna Infrastruktura drogowa RPO WP w latach 2014-2020

Lp.

Nr drogi

NAZWA PROJEKTU

Długość  [km]

 
 

1

2

3

 

1

209

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów”

 logounia.jpg

30,9

 

2

222

Opracowanie dokumentacji projektowej pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański"

 logounia.jpg

24,7

 

3

211

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy”

 logounia.jpg

50,0

 

4

221

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk - m. Nowa Karczma”

 logounia.jpg

33,5

 

5

521

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dot. wykonania koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty”

 logounia.jpg

18,9

 

6

515

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od  granicy m. Malbork  do granicy województwa”

 logounia.jpg

30,4

 

7

188

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”

 logounia.jpg

19,1

 

8

235

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”

 logounia.jpg

55,1

 

9

214

Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214

 logounia.jpg

9,9

 

10

212

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”

 logounia.jpg

32,1

 

11

212

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki"

 logounia.jpg

22,8

 

12

224

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

 logounia.jpg

9,4

 

13

214

Dokumentacja techniczna (projektowa) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko”

 logounia.jpg

13,7

 

14

226

Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”

 logounia.jpg

9,4

 

15

203

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”

11,8

 

16

211 224

Opracowanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa obwodnicy miasta Kartuz – Etap I” wraz ze sprawowanie nadzoru autorskiego

 logounia.jpg

3,0

 

17

231

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo”

 logounia.jpg

9,7

 

18

222

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława”

 

4,0

 

19

222

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański o ciąg pieszo-rowerowy w obrębie ronda „Jagatowo”

 

0,3

 

 

 

 

Pozostałe Zadania realizowane przez ZDW w Gdańsku 

Lp.

Nr drogi

NAZWA PROJEKTU

Długość  [km]

 
 

1

2

3

 

1

218

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno - Gdańsk”

 logounia.jpg

2,0

 

2

214

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda”

0,3

 

3

  212

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Unichowo - Sarniak

     4,5

 

4

  212

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy – Babilon

    3,7

 

5

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie – Łebunia- etap 2

     2,4

 

6

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Bukowina – granica powiatu lęborskiego

     3,9

 

7

  214

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca – Skorzewo

     4,2

 

8

  214

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej

-

 

9

  226

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ronda Żuławskiego w Pruszczu Gdańskim

-

 

 logo unia.jpg

NR drogi

NAZWA PROJEKTU

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Wykonawca

1

2

3

4

5

221

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)."

325/2020-2022

2020-06-24

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

214

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa Kiszewa"

329/2020-2022

2020-06-26

Mosty Gdańskie Sp. z o.o.

221

Opracowanie aktualizacji dok. proj. pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875" - Część B.

374/2020-2021

2020-07-10

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

221

Opracowanie aktualizacji dok. proj. pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” - Część C.

375/2020-2021

2020-07-10

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

211

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP II

571/2020-2022

2020-09-29

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o. sp.k.,
Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 70A, budynek B, 10-450 Olsztyn

209

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom”

587/2020-2021

2020-10-09

SAFEGE S.A.S, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile 92022 Nanterre CEDEX, Francja

 

Realizacja Projektów unijnych.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 09 kwiertnia 2013 r. podpisał umowę z firmą Arkas-Projekt Sp. z o.o Sp. K. na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański". Długość odcinka ok. 24,7 km.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 17 lipca 2014 r. uzyskał dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański" decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  04 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów”. Długość odcinka ok. 30,9 km.

 

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  17 marca 2014 r. podpisał umowę z firmą PBD S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla". Długość odcinka ok. 30,6 km.

 

5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  07 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie  dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy”. Długość odcinka ok. 50 km.

 

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 października 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk - m. Nowa Karczma”. Długość odcinka ok. 33,5 km.

 

7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  11 marca 2015 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty”. Długość odcinka ok. 18,9 km.

 

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  29 sierpnia 2014 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od  granicy m. Malbork  do granicy województwa”.  Długość odcinka ok. 30,4 km.

 

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  10 kwietnia 2013 r. podpisał umowę z firmą Arkas-Projekt Sp. z o.o Sp. K. na opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”. Długość odcinka ok. 19,1 km.

 

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 20 stycznia 2015 r. uzyskał dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańśku.

 

11. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  02 października 2014r. podpisał umowę z firmą Highway Piotr Urbański na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”.  Długość odcinka ok. 55,1 km.

 

12. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  26 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula na opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”.  Długość odcinka ok. 9,9 km.

 

13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 października 2014r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”.  Długość odcinka ok. 32,1 km.

 

14. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  10 października 2014r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki".  Długość odcinka ok. 22,8 km.

 

15. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  18 lutego 2015 r. podpisał umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”. Długość odcinka ok. 9,4 km.

 

16. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 27 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Lafrentz-Polska Sp. z o.o.‎ na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko”. Długość odcinka ok. 13,7 km.

 

17. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  18 marca 2013 r. podpisał umowę z firmą Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”. Długość odcinka ok. 9,4 km.

 

18. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 24 listopada 2014 r. uzyskał dla zadania pn: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

 

19. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  27 lutego 2015 r. z winy wykonawcy odstąpił od umowę z firmą Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”.

 

20. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu 02 marca 2015r. podpisał umowę z firmą Skanska S.A. na realizację robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia wraz z budową elementów usprawniających ruch w Celbowie i Pucku”.

 

21. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w dniu  29 września 2014 r. podpisał umowę z firmą  WYG Consulting Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pt.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo”. Długość odcinka ok. 9,7 km.

222

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP.

647/2020-2021

2020-10-27

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

221

Opracowanie aktualizacji dok. proj. pn. Rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma w podziale na części: - Część A. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma - odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645”

757/2020-2022

2020-12-07

Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich