Kanały technologiczne

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

25 września 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm./ informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo”. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 obejmuje dwa odcinki: od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do drogi krajowej nr 91 (ul. Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim) i od skrzyżowania ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim z Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego do węzła „Przejazdowo” Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska. Długość pierwszego odcinka to około 2,5 km, natomiast drugiego to około 7,5 km.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a ÷ 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
80-778 Gdańsk
ul Mostowa 11A
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawrze umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, uke@uke.gov.pl.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

25 września 2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 obejmuje odcinek od granicy miasta Gdańska do granicy miasta Starogard Gdański (długości około 26 km) dla:
·         Odcinka A od granicy m. Gdańsk do węzła Straszyn,
·         Odcinek B od m. Żuława do m. Trąbki Wielkie,
·         Odcinek C od m. Gołębiewo do m. Gołębiewko,
·         Odcinek D od m. Godziszewo do m. Gołębiewko.
.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 222kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

14 grudnia 2011

   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:„Przebudowa Alei Niepodległości w Lęborku”. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 obejmuje odcinek od ul. Handlowej do ul. Waryńskiego w Lęborku.
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 
 ul Mostowa 11A,
 
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

18 sierpnia 2011

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Jastarnia (od km 0+480 do km 2+772 dł. ok. 2,292 km) W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym wojewódzkiej nr 216 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłane do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.  Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 522 z ul. Kościuszki w m. Mikołajki Pomorskie

08 lutego 2011

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 522 z ul. Kościuszki w m. Mikołajki Pomorskie”.
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym wojewódzkiej nr 522 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłane do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich