Bezpieczniej w Warczu

Przebudowę jezdni i budowę chodnika obejmuje inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 226.

 

W tym tygodniu rozpoczynają się prace przy zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 226 w Warczu". Inwestycja polega na przebudowie na długości 1 km drogi. W ramach niej zostanie skorygowana niweleta oraz przekrój poprzeczny jezdni, wzmocniona podbudowa oraz wykonana nowa nawierzchnia. Ponadto zostaną przebudowane skrzyżowania, zatoki autobusowe i zjazdy. Przy drodze powstaną pobocza i kanał technologiczny.

- Co zapewne spotka się z uznaniem mieszkańców, wzdłuż drogi wojewódzkiej zostanie zbudowany chodnik o długości ok. 550 m - tłumaczy Grzegorz
Stachowiak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. - oraz doświetlone przejście dla pieszych wyposażone w azyl, co sprawi, że w Warczu będzie
bezpieczniej, szczególnie dla mniej chronionych użytkowników ruchu.

Prace budowlane zakończą się w I połowie listopada br. Koszt wyniesie niespełna 4 mln zł i jest finansowany z budżetu Województwa Pomorskiego.

 

Droga wojewódzka nr 226 w Warczu

Fot. Przemysław Młyński/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich