Budowa zachodniego obejścia Chojnic

Zaawansowanie prac na budowie zachodniego obejścia Chojnic

 

Budowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 pozwoli na sprawny, komfortowy i bezpieczny przejazd w relacji z Bytowa w kierunku Kamienia Krajeńskiego bez konieczności wjazdu do centrum miasta.

 

Co udało się wykonać?

Najważniejszą rzeczą , jeśli chodzi o część drogową, są roboty na skrzyżowaniu Bytowska/Leśna, które są ukończone w 95 proc, co umożliwiło poprowadzenie ruchu przez rondo bez dolegliwych dla użytkowników DW212 utrudnień. Na ciągu głównym są już wykonane podbudowy i nawierzchnie bitumiczne (bez warstwy ścieralnej) z krawężnikami na odcinku aż 2 km (z ok. 3)!

Zakończone zostały wzmocnienia podłoża kolumnami żwirowymi oraz palami przemieszczeniowymi. Wykonana została kanalizacja deszczowa na ciągu głównym oraz na skrzyżowaniu Bytowska/Leśna w ok. 80 proc. Rury kanału technologicznego w 50 proc. Zakończono przebudowę sieci gazowych.

 

W tym roku zaawansowanie robót przekroczyło założenia harmonogramu. ― powiedziała Anna Mątewska, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. ― Dzięki mobilizacji wykonawcy udało się znacznie wyprzedzić założone wykonanie robót drogowych, w tym nawierzchni bitumicznych.

 

Co dzieje się teraz?

Obecnie - ze względu na zimowe warunki atmosferyczne – prowadzone są głównie prace porządkowe, a także budowa kanału melioracyjnego za ulicą Człuchowską i kanalizacji deszczowej przy ul. Sępoleńskiej. Jeśli warunki pogodowe pozwolą to od przyszłego tygodnia wykonawca wznowi prace ziemne.

 

A w przyszłym roku?

Kontynuowane będą prace drogowe przy budowie nasypu na palach żwirowych, budowa skrzyżowań na ulicach Zamieście, Żeromskiego, Sępoleńskiej i Człuchowskiej. Kontynuowane będą prace przy wykonywaniu nawierzchni, budowie oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Finalizowane będą roboty przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

 

O zadaniu

Inwestycja w Chojnicach będzie zaczynała się na styku z ul. Bytowską i po nowym śladzie doprowadzi do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a dalej do skrzyżowania z ul. Sępoleńską. Obejście będzie miało długość ok. 3 km. Koszt inwestycji wynosi ok. 74,3 mln zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w styczniu 2025 r.

Inwestycja jest finansowana przez:

  • Samorząd Województwa Pomorskiego – 38 mln zł
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 25,75 mln zł
  • Gminę Miejską Chojnice – 9 mln zł,
  • Powiat Chojnicki – 1 mln zł.

 Budowa zachodniego obejścia Chojnic

Budowa zachodniego obejścia Chojnic, fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich