Dwa odcinki DW221 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej!

Fundusze Europejskie dla Pomorza

Zgodnie z zapowiedziami dwie najpoważniejsze inwestycje na pomorskich drogach wojewódzkich otrzymały wsparcie z Funduszy Europejskich dla Pomorza!

 

Na uroczystej gali Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – dyrektorowi Grzegorzowi Stachowiakowi i Zastępcy Dyrektora Annie Mątewskiej dwie decyzje o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Pomorza rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinkach z Kościerzyny do Nowej Karczmy oraz z Nowej Karczmy do Przywidza. To poważne wsparcie finansowe, bowiem przewiduje udział unijnych funduszy w wysokości do 85 proc. kosztów obu zadań.

 

Zadania

Oba odcinki mają po ok. 12 km i oba mają zbliżony zakres prac budowlanych. Należy zaznaczyć, że to poważne inwestycje polegające na gruntownej przebudowie drogi zarówno w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz korekty geometrii drogi, jak również kompleksowego odwodnienia pasa drogowego i odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych. W ramach prac budowlanych zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami bocznymi. W miejscach przystanków autobusowych powstaną zatoki wraz z dojściami, a w miejscowościach przewidziano zbudowanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz montaż oświetlenia drogowego.

Na wjazdach do miejscowości będą wybudowane wyspy odginające tor jazdy, a przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. Wszystko po to, by wymusić na kierowcach spokojną, bezpieczną jazdę w terenie zabudowanym.

 

Stan realizacji

Dla obu zadań są prowadzone postępowania przetargowe, które mają na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Obecnie trwają prace związane z oceną złożonych ofert.

 

Efekty

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę płynności i komfortu przejazdu wszystkim użytkownikom tej trasy: zarówno mieszkańcom przyległego terenu, turystom i szerzej wszystkim mieszkańcom Pomorza poruszającym się tą drogą.

 

 

Rozbudowa DW221 zapewni rozwój mobilności regionalnej, wzmocni korytarz transportowy w środkowej części województwa pomorskiego. Przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z terenów przyległych do drogi poprzez poprawę warunków środowiska naturalnego (zmniejszenie hałasu i emisji spalin), poprawę warunków użytkowania transportu zbiorowego (zatoki autobusowe wraz z dojściami i peronami, chodniki i ścieżki rowerowe), szybszy dojazd do obiektów użyteczności publicznej oraz innych celów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. W dłuższej perspektywie czasowej nastąpi stworzenie spójnej i kompleksowej sieci drogowej województwa o wysokich parametrach jakościowych, która zwiększy dostęp do atrakcyjnych turystycznie i wypoczynkowo miejscowości.

 

 Uroczyste podpisanie trzech umów

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich