Umowa trójstronna

Umowa trójstronna

06 czerwca 2019 o 09:36

Informujemy, że w dniu 29 maja 2019 r. została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Województwem Pomorskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Badawczym Leśnictwa.

Przedmiotowa umowa zawarta jest w celu podjęcia działań zmierzających do ochrony dziedzictwa natury – blisko czterokilometrowej alei dębowej usytuowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 230 będącej pod zarządem ZDW w Gdańsku, na odcinku Kursztyn – Cierzpice, której drzewa zaatakowane są przez brudnicę nieparkę, motyla uznanego za szkodnika drzew, poprzez zastosowanie oprysków eksperymentalnych z użyciem preparatu biologicznego, dedykowanego do zwalczania jedynie brudnicy nieparki, opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Gdański (UG) i Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), chronionego patentem nr PL 228449 pn. „Szczep bakulowirusa LDMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin”.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich