Kontynuujemy rozbudowę DW230 w Rajkowach

Po odcinku od obwodnicy Pelplina w stronę Rajków nadszedł czas na realizację trudniejszego etapu: rozbudowę trasy w samej miejscowości. Droga będzie poszerzona, wzmocniona, zostaną przebudowane skrzyżowania i zbudowany ciąg pieszo-rowerowy.

 

Podpisaliśmy umowę na prace budowlane przy kolejnym etapie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 230 między obwodnicą Pelplina a m. Rajkowy. Tym razem dotyczy to odcinka obejmującego miejscowość Rajkowy o długości ok. 1,1 km.

 

Zadanie

Droga wojewódzka zostanie poszerzona w terenie zabudowanym do 6,5 m, konstrukcja wzmocniona i wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Skorygowana będzie geometria trasy, by umożliwić sprawne odprowadzenie wody. Przebudowany/zbudowany zostanie system odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Jego najważniejszym elementem będzie zbiornik retencyjny. Jego budowa umożliwi w przyszłości wykonanie rozbudowy trzeciego (środkowego) odcinka DW203 między Pelplinem a Rajkowami.

 

― Prace budowlane przy rozbudowach infrastruktury drogowej w terenie zabudowanym są zdecydowanie trudniejsze. Jest istniejąca zabudowa i wiążąca się z nią infrastruktura podziemna, którą trzeba przebudować ― opowiada Grzegorz Stachowiak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. ― Jednak po zakończeniu inwestycji będzie to zupełnie inna droga, bezpieczniejsza dla wszystkich użytkowników drogi i przyjaźniejsza dla mieszkańców.

 

Będzie bezpieczniej

W Rajkowach oprócz drogi zostaną przebudowane skrzyżowania, wybudowane nowe zatoki autobusowe. Ponadto wzdłuż tego odcinka powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który docelowo (po ukończeniu wszystkich odcinków) będzie stanowił ciągłość i prowadził w stronę Pelplina.

Na bezpieczeństwo ruchu drogowego wpłyną wyspy dzielące i azyle oraz doświetlone przejścia dla pieszych. W miejscowości zostanie rozbudowane oświetlenie drogowe.

Inwestycję uzupełni zagospodarowanie pasa drogowego nasadzeniami zieleni.

 

Koszty

Rozbudowa drogi będzie kosztowała ok. 11,7 mln zł (koszt robót i nadzoru inwestorskiego). Będą to środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego przy wsparciu Gminy Pelplin (3 mln zł). Prace planowo potrwają do połowy marca 2025 r. Ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. W ciągu najbliższych kilkunastu dni zamierzamy przekazać placu budowy, Prace budowlane, ze względu na obecne warunki atmosferyczne, rozpoczną się w przyszłym roku.

 

Już zrobiliśmy

Przypomnijmy, że w tym roku wykonaliśmy rozbudowę pierwszego odcinka DW230 zaczynającego się tuż przy obwodnicy Pelplina i prowadzący na długości ok. 1 km w stronę Rajków. Oprócz nowej jezdni powstał ciąg pieszo-rowerowy poprowadzony w pewnym oddaleniu od drogi, co umożliwia bardziej komfortowe podróżowanie tą trasą.

Koszt tego etapu prac wyniósł ok. 5,27 mln zł (roboty budowlane i nadzór inwestorski) i został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Zrealizowany odcinek DW230 Pelplin – Rajkowy

Zrealizowany odcinek DW230 Pelplin – Rajkowy. Fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich