Mamy umowy na ścieżkę pieszo-rowerową między Łapalicami a Kartuzami!

Mamy umowy na ścieżkę pieszo-rowerową między Łapalicami a Kartuzami!

 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane przy ciągu pieszo-rowerowym łączącym istniejące ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211.

 

Podpisaliśmy umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim. Odcinek nr 16 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Łapalice - Kartuzy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”. To jest pierwsza z 17 inwestycji, które zostały dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w ramach większego zadania wojewódzkiego „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w województwie Pomorskim”. Dofinansowanie z programu wynosi 15 mln zł, kolejne 15 mln zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Roboty budowlane na ok. 1,6-kilometrowym odcinku od Łapalic do Kartuz będą polegały na budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,4 km oraz przebudowie istniejącej o długości ok. 0,2 km. Inwestycja połączy ciąg na ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach z tym w Łapalicach.

 

Ponadto zakres robót budowlanych obejmuje m. in. przebudowę zjazdów, rozbudowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, wykonanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji.

Planowany termin realizacji inwestycji to 180 dni (6 miesięcy).

 

Koszt inwestycji (robót budowlanych i nadzoru) wynosi ok. 6,7 mln zł. Wykonawcą jest firma HYDRO-MAG Sp. z o.o., a za nadzór odpowiada Biuro Obsługi Inwestycji Inwest Wybrzeże sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich