Modernizacja DW235 w Kaliszu

Modernizacja DW235 w Kaliszu

Droga wojewódzka nr 235 w Kaliszu. Fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk


Nowa, wzmocniona nawierzchnia, chodniki oraz system odwodnienia zostaną wykonane w Kaliszu na drodze wojewódzkiej nr 235.

 

Podpisano umowę na modernizację drogi wojewódzkiej nr  235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910 w miejscowości Kalisz. W ramach tego zadania istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana, a w to miejsce wykonana nowa. Rozebrane będą krawężniki, obrzeża, zatoki autobusowe, chodniki oraz zjazdy na posesje, a w ich miejsce wybudowane nowe.

Dodatkowo w celu poprawy odwodnienia trasy zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz ścięte pobocza.

Na koniec inwestycji zostanie zainstalowane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

Zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić do końca listopada br. Koszt robót wyniesie ok. 3,5 mln zł, który zostanie sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego przy wsparciu Gminy Dziemiany oraz Powiatu Kościerskiego. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a wykonawcą firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich