Modernizacja DW468 w Rumi

W dniu 15.04.2024 r. rozpoczynamy modernizację drogi wojewódzkiej nr 468 (ul. Sobieskiego) w Rumi na odcinku od granicy Gdyni nieco za węzeł integracyjny Rumia Janowo – łącznie będzie to ok. 1,2 km na każdej jezdni. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej trasie roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze wieczorowo-nocnej od ok. 18:00 do 05:00 (w dni powszednie).

 

Modernizacja DW468 będzie polegała na sfrezowaniu częściowym nawierzchni i wykonaniu nowych warstw bitumicznych. Ponadto zostanie odtworzone pobocze. Ze względu na charakter prac ruch będzie prowadzony po jednej jezdni w każdym kierunku. Roboty potrwają przez około 4 tygodnie i są uzależnione od odpowiednich warunków atmosferycznych.

 

Koszt prac wynosi blisko 2,5 mln zł i będzie sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Droga wojewódzka nr 468 w Rumi

Droga wojewódzka nr 468 w Rumi. Fot. Jerzy Wyczyński/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich