Modernizacja DW501 między Mikoszewem a Jantarem

Nowa, wzmocniona nawierzchnia w miejsce dotychczasowej pojawi się na drodze wojewódzkiej 501. Prace budowlane potrwają do końca sierpnia br.

 

3 lipca 2023 r. rozpocznie się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 501 między Mikoszewem a Jantarem o długości ok. 3,3 km. Inwestycja będzie prowadzona metodą połówkową – najpierw prace zostaną przeprowadzone na jednej połowie jezdni, a na drugiej będzie prowadzony ruch wahadłowy. Taki sposób prowadzenia ruchu zostanie wprowadzony w najbliższy poniedziałek 03.07.2023 r. Ważne: roboty budowlane będą prowadzone od poniedziałku do piątku z przywróceniem pełnej przejezdności drogi w weekendy.

 

Zakres robót przewiduje remont nawierzchni metodą nakładki bitumicznej. Prace będą polegały na korekcyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu siatki wzmacniającej, wykonaniu warstwy bitumicznej wiążąco-wyrównawczej i ścieralnej. W miejscach, gdzie są problemy z nośnością podłoża przewidziano wzmocnienie nawierzchni jezdni po przez zastosowanie dodatkowych warstw podbudowy. Ponadto zostaną wykonane korekty zjazdów oraz peronów autobusowych do nowej nawierzchni, a na koniec zostanie odtworzone oznakowanie poziome.

 

Koszt prac wynosi 4 410 520,15 zł (w tym 3 969 468,13 zł dofinansowanie z Programu Trakty Transgraniczne i 441 052,02 zł z budżetu Województwa Pomorskiego). Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm Kruszywo oraz Grupa Kruszywo.

 

DW501 Mikoszewo - Jantar
Fot. Piotr Michalski/ZDW w Gdańsku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich