Modernizacja DW502 między Tujskiem a Żelichowem

Rozpoczęliśmy modernizację drogi wojewódzkiej nr 502 o długości k. 1,62 km między Tujskiem a Żelichowem (Stegna – Nowy Dwór Gdański).

Inwestycja polega na frezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowych warstw ze wzmocnieniem z siatki. W miejscach, gdzie są problemy z nośnością podłoża, zostaną wykonane dodatkowe warstwy podbudowy. Ponadto zostaną wykonane nowe pobocza oraz odtworzone oznakowanie poziome.
Ze względu na zbliżający się sezon letni i wzmożony ruch turystyczny roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w dni powszednie przy wykorzystaniu ruchu wahadłowego z przywróceniem pełnej przejezdności w weekendy. Inwestycja zakończy się w połowie sierpnia br.

 

Koszt inwestycji wynosi 2 282 424,80 zł. Jego finansowanie przewidziano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ― 2 mln zł oraz 282 424,80 zł ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

POLSKI ład

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich