Plakaty wyborcze w pasie drogowym

W trakcie trwającej kampanii wyborczej przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym przy drogach wojewódzkich.

 

W związku z szeroko zakrojoną akcją wieszania plakatów przez komitety wyborcze w pasie dróg wojewódzkich informujemy, że plakaty wyborcze, podobnie jak plakaty reklamowe, nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zatem ich montaż w pasie drogowym zależy od zgody zarządcy drogi.

 

Umieszczenie w pasie drogowym tego typu reklam jak plakaty wyborcze wymaga wcześniejszego uzyskania:

  • zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi wojewódzkiej zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Stosowny wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się na adres właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich wraz z wymaganymi dokumentami.
  • zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy.


Przypominamy, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym (wyjątkiem są parkingi).

 

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

 

Jeśli zarządca drogi uzna, że dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, to będą powiadamiane odpowiednie służby, tj. policja i straż gminna.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich