Prace na DW501 między Stegną a Krynicą Morską

Komunikat dot. organizacji robót

 

Obecna tymczasowa organizacja ruchu

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 501 między Stegną a Krynicą funkcjonują cztery wahadła:

- między Stegną a Muzeum Stutthof,

- między Urzędem Gminy w Sztutowie a Polomarketem;

- przy wylocie z Kątów Rybackich w kierunku Skowronek;

- na wysokości miejscowości Przebrno.

Na wszystkich odcinkach ruch wahadłowy jest sterowany ręcznie przez uprawnionych pracowników wykonawcy.

 

Przypominamy, że dla usprawnienia ruchu zostały wprowadzone możliwości objazdu stref robót:

- drogą powiatową (ul. Przemysłowa) z Rybiny do Sztutowa;

- drogami lokalnymi w Sztutowie ulicami Krótką – Obozową - Morską.

 

Prace w Sztutowie

Prace w centrum Sztutowa zostały przedłużone z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych, nieprzewidzialnych robót związanych przebudową istniejącej podziemnej infrastruktury wodociągowej i teletechnicznej

W dniach 28-29.07.2023 r. będą układane ścieki przykrawężnikowe oraz oczyszczona nawierzchnia, tak by w poniedziałek wykonać warstwę ścieralną nawierzchni po stronie lewej drogi.

 

Następnie nastąpi przełożenie ruchu na (gotową) stronę lewą. Wykonawca będzie naprawiał ściek przykrawężnikowy po stronie prawej, który został uszkodzony przez samochody oraz m.in. będą regulowane wysokościowo wpusty kanalizacji deszczowej. Równolegle prowadzone będą roboty na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Zalewowej.

W czwartek (03.08.2023 r.) planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na całej długości odcinka po stronie prawej wraz ze skrzyżowaniem ulic Gdańskiej i Zalewowej.

Ruch dwukierunkowy zostanie przywrócony prawdopodobnie w piątek.

 

Zastrzegamy, że powyższy harmonogram prac budowlanych w Sztutowie może zostać zmieniony ze względu na warunki atmosferyczne.

 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 rozpoczęła się w połowie listopada 2022 r. i potrwa do listopada 2024 r. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a wykonawcą prac budowlanych — Budimex. Koszt prac budowlanych jest finansowany z programu Polski Ład i budżetu Województwa Pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi ok. 63,3 mln zł, a całość inwestycji kosztuje ok. 98 mln zł.

 

Sztutowo DW501
fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich