Rozbudowa DW515 w Dzierzgoniu

Ruszają prace przy rozbudowie DW515 w Dzierzgoniu

 

W ramach inwestycji zostanie gruntownie przebudowana droga wojewódzka nr 515. Powstaną chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. W rezultacie przejazd przez miasto będzie bezpieczniejszy, bardziej komfortowy i płynniejszy.

 

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu na Powiślu o długości ok. 1,56 km. To odcinek zaczynający się na granicy miasta od strony Malborka do mostu na rzece Dzierzgonce.

 

Zakres prac

Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę konstrukcji drogi wojewódzkiej, korektę geometrii trasy oraz przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi. Powstaną także zatoki autobusowe. Ruch pieszy i rowerowy zostanie wydzielony z jezdni poprzez budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.  

 

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. także:

  • przebudowę/budowę systemu odprowadzenia wód z pasa drogowego, w tym budowę  rowów drogowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń podczyszczających;
  • przebudowę /budowę oświetlenia drogowego na całym odcinku drogi;
  • usunięcie kolizji z sieciami oraz urządzeniami uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
  • zagospodarowanie zieleni drogowej, w tym wykonanie nasadzeń drzew.

 

Zakładany efekt

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zostanie uporządkowany ruch pojazdów, pieszych i rowerzystów, co poprawi komfort jazdy oraz zapewni płynności ruchu. Ulegną poprawie warunki akustyczne i wizualne drogi, co spotka się zapewne z zadowoleniem mieszkańców Dzierzgonia.

 

Koszt i termin realizacji

Roboty budowlane mają zostać wykonane w ciągu 23 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Ich koszt to ok. 22,6 mln zł. Finansowanie inwestycji zapewnią środki Samorządu Województwa Pomorskiego (16,7 mln zł) oraz Miasta Dzierzgoń (5,9 mln zł).

Rozbudowa DW515 w Dzierzgoniu

 

Droga wojewódzka nr 515 w Dzierzgoniu. Fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich