Rozbudowy sygnalizacji świetlnych na DW222

Trwa prace projektowe przy dwóch sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach w Trąbkach Wielkich i Gołębiewie Wielkim.

Te instalacje zostaną rozbudowane. Będzie również zmieniona organizacja ruchu oraz uzupełnione oświetlenie drogowe.

 

Obecnie trwa etap projektowania rozbudowy dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 222 w Trąbkach Wielkich na skrzyżowaniu ze Św. Floriana i Pawłowskiej oraz w Gołębiewie na skrzyżowaniu z Jaśminową i Różaną. Po jego zakończeniu nastąpi ich montaż.

 

Trąbki Wielkie

Zadanie polega na objęciu sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania (obecne jest tylko na przejściu dla pieszych), która będzie sterowana akomodacyjnie (w zależności od natężeń ruchu na poszczególnych wlotach). Oświetlenie drogowe zostanie uzupełnione, a na przejściach wprowadzone dedykowane oświetlenia dla pieszych.

Ponadto na ul. Św. Floriana będzie wyznaczony przejazd rowerowy, a dojazd do pawilonów od strony tej ulicy ograniczony słupkami.

 

Gołębiewo

Kolejnym skrzyżowaniem z rozbudowaną sygnalizacją będzie to w Gołębiewie Wielkim z ulicami Jaśminową i Różaną. Istniejące przejście dla pieszych na tej pierwszej ulicy zostanie przeniesione bliżej skrzyżowania, a na drugiej wyznaczone nowe przejście. Dodatkowo od strony północnej (Gdańska) zostanie uzupełnione oświetlenie drogowe. Będzie również uzupełniona infrastruktura dla pieszych.

 

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki rozbudowie sygnalizacji i działaniach z nią związanych poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników drogi wojewódzkiej. Powinna polepszyć się także płynność przejazdu, ponieważ zdarzały się w tych miejsca przypadki blokowania skrzyżowania (dla przejeżdżających ulicami podporządkowanymi).

Planowane zakończenie prac budowlanych na obu zadaniach jest przewidziane na koniec listopada br. Koszty wyniosą odpowiednio: dla Trąbek - 773 tys. zł i Gołębiewa - 816 tys. zł i zostaną sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Rozbudowy sygnalizacji świetlnych na DW222

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 222 w Trąbkach Wielkich Fot. Anna Czajkowska/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich