Wyremontowana droga w Ośnie

Użytkowników drogi wojewódzkiej nr 524 w okolicach Ośna między Brachlewem a Liczami na Powiślu cieszy nowa nawierzchnia drogi oraz chodnik w miejscowości Ośno. 

 

Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 524 od mostu na Liwie do Ośna zakładał przede wszystkim odnowę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wód opadowych skorygowano niweletę i przekrój poprzeczny drogi, a także odnowiono rowy drogowe.

Oprócz nowej nawierzchni wykonano także pobocza oraz zjazdy na posesje. Ponadto w miejscowości Ośno wyremontowano chodnik.

Prace budowlane kosztowały ok. 3,6 mln zł. Źródłem ich finansowania był budżet Województwa Pomorskiego.

 

Przypomnijmy, że jest to kolejny wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 524. W latach ubiegłych zostały wyremontowane dwa odcinki o łącznej długości 5,4 km od Brachlewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 55 oraz od Ośna do m. Licze.

 

W trakcie realizacji jest remont leśnego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Pierzchowice – Kwidzyn oraz remont ok 300 metrowego odcinka w Brachlewie.

 

Droga wojewódzka nr 524 w Ośnie

Droga wojewódzka nr 524 w Ośnie. Fot. Piotr Michalski/ZDW Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich