Zakończenie przebudowy DW214 w Starej Kiszewie

Blisko dwa kilometry przebudowanej drogi wojewódzkiej WD214 przechodzącej przez całą Starą Kiszewę wykonaliśmy w etapach od 2021 r. Dzięki temu przejazd przez miejscowość jest komfortowy i bezpieczny dla wszystkich użytkowników tej trasy oraz ― co niezmiernie istotne ― jej mieszkańców.

 

Opis zadania

Dobiegły końca prace budowlane przy przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie o łącznej odcinka ok. 1,86 km. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Etap I długości 934 m, obejmujące centrum miejscowości, zostały zrealizowane w latach 2021/2022, natomiast realizacja etapu II o długości 928 m (z rondami) była prowadzona w latach 2022/2023. Koszt inwestycji wyniósł ok. 19,4 mln zł. Został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego ok. 15,4 mln zł przy udziale Gmina Stara Kiszewa ok. 3,7 mln zł.

 

Spokojniej na rondach

Najbardziej spektakularnym elementem tej inwestycji są dwa ronda zbudowane w miejscu dawniejszych skanalizowanych skrzyżowań zlokalizowanych na wlotach do miejscowości z Kościerzyny z drogą do Bartoszego Lasu oraz przy wylocie na Zblewo i drogami na Nową Karczmę i Skarszewy. Dzięki ich realizacji spory ruch samochodowy na skrzyżowaniach został uporządkowany i uspokojony. Przebudowie poddano także pozostałe skrzyżowania, w tym duże w centrum miejscowości skrzyżowanie ul. Kościerskiej z ulicami Ogrodową i Tysiąclecia.

Poza skrzyżowaniami na przebudowywanej drodze wojewódzkiej nr 214 wykonano w zależności od odcinka wzmocnienie konstrukcji nawierzchni bądź nową konstrukcję jezdni.

                                                                           

Bezpieczniejsi piesi

Przy okazji inwestycji przewidziano ułatwienia dla pieszych użytkowników drogi wojewódzkiej ― przebudowano lub wybudowano nowe chodniki wraz z przejściami dla pieszych, które wyposażono w azyle. Tam, gdzie było to możliwe ciągi piesze powstały w pewnym oddaleniu od jezdni, co sprzyja zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa tych niechronionych uczestników ruchu.

 

Trzeba dodać, że w ramach inwestycji, poprzez wykonanie rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej, zapewniono sprawne odwodnienie pasa drogi wojewódzkiej nr 214. Do tego zamontowano nowe oświetlenie drogowe, a z myślą o obecnej i przyszłej infrastrukturze teletechnicznej został wybudowany kanał technologiczny. Na całym odcinku zagospodarowano także zieleń przydrożną. Warto zwrócić uwagę, że obsadzenie roślinnością rond zrealizowała Gmina Stara Kiszewa.

  

Szczegóły inwestycji

 

Etap I (od km 107+466,40 do km 108+400,80) został zrealizowany w latach 2021/2022. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA.

 

Zakres finansowy

Koszt wykonania zadania – ok. 7,3 mln zł,  w tym:  

- z budżetu Województwa Pomorskiego: ok. 5,6 mln zł;

- z budżetu Gminy Stara Kiszewa: ok. 1,7 zł.

 

Etap II (od km 108+400,80 do km 108+794,22 i od km 106+932,50 do km 107+466,40) został zrealizowany w latach 2022-2023. Wykonawcą był MTM SA

 

Zakres finansowy

Koszt wykonania zadania – ok. 12, 1 mln zł w tym:

- z budżetu Województwa Pomorskiego: ok. 10,1 mln zł;

- z budżetu Gminy Stara Kiszewa: 2 mln zł.

 

Uroczyste zakończenie inwestycji na DW214 w Starej Kiszewie

Uroczyste zakończenie inwestycji na DW214 w Starej Kiszewie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich