ZGŁOSZENIE SZKODY

Zgłoszenie szkody na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Gdańsk.

 

OPIS:

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej na drogach wojewódzkich, można dokonać zgłoszenia swoich roszczeń z tytułu szkód majątkowych lub osobowych wynikłych ze zdarzenia do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich na załączonym formularzu.

 

Informacje o zgłoszeniu szkody:

Informacje w sprawie zgłoszenia szkody można uzyskać telefonicznie lub osobiście we właściwym terytorialnie Rejonie Dróg Wojewódzkich lub za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

Dane kontaktowe.


UWAGA:

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT ZGLOSZENIA SZKODY ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJA SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 ,,INFORMACJA DLA POSZKODOWANEGO”

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich