ZGŁOSZENIE SZKODY

Zgłoszenie szkody na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Gdańsk.

 

OPIS:

W przypadku  zaistnienia  szkody komunikacyjnej  na drogach wojewódzkich, można dokonać  zgłoszenia swoich roszczeń  z tytułu szkód majątkowych lub osobowych wynikłych ze zdarzenia do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich na załączonym formularzu.

 

Informacje o zgłoszeniu szkody:

 

Informacje w sprawie zgłoszenia szkody można uzyskać telefonicznie lub osobiście we właściwym terytorialnie Rejonie Dróg Wojewódzkich:

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie

77-100 Bytów, ul. Leśna 1,

tel. (59) 822 - 32 - 51, fax (59) 822 - 71 - 51 wew. 3,

e-mail: bytow@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach

89-620 Chojnice, ul Gdańska 110,

tel. (52) 397 - 32 - 16 , fax (52) 397 - 32 - 17,

e-mail: chojnice@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
83-034 Trąbki Wielkie,  ul. Gdańska 29, 

tel. (58) 303 – 66 - 00, fax  (58) 683 – 72 – 51,

e-mail: gdansk@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach

83 - 300 Kartuzy , ul. Wzgórze Wolności 15,

tel. (58) 681 - 03 - 21, fax (58) 681 - 46 - 60,

e-mail: kartuzy@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku

84 - 300 Lębork , ul. Słupska 18,

tel. (59) 863 - 18 - 88, fax (59) 863 - 19 - 66,

e-mail: lebork@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku

84 - 100 Puck , ul. Żarnowiecka 3,

tel. (58) 673 - 25 – 44, 673 - 38 - 28, fax (58) 673 - 46 - 35,

e-mail: puck@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

83 - 200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9,

tel. (58) 562 - 69 - 70, fax (58) 562-26-75,

e-mail: starogard@zdwgdansk.pl

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

82 - 400 Sztum, ul. Żeromskiego 14,

tel/fax (55) 277-24-83,

e-mail: sztum@zdwgdansk.pl

 

 

lub za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a,

centrala tel. (58) 32 – 64 -  997, fax: (58) 32 64 999.

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

 

 

UWAGA:

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT ZGLOSZENIA SZKODY ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJA SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 ,,INFORMACJA DLA POSZKODOWANEGO”

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich