Link do strony głównej BIP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji: bip.gov.plZarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku jest jednostką budżetową podlegającą Zarządowi Województwa Pomorskiego. ZDW wypełnia funkcję zarządu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, z zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg, działając na podstawie :
 
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 260  z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 596 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 885  z późn. zm.).
Do najważniejszych zadań ZDW należą: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej jak i opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego. ZDW prowadzi również ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i obiektów.
 
W skład ZDW Gdańsk wchodzi 8 jednostek terenowych, tzw. Rejonów Dróg Wojewódzkich, które zlokalizowane są w: Gdańsku, Pucku, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Lęborku oraz Bytowie. Do zadań RDW należy prowadzenie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich