Inwestycje
 
  1. 1.       Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

a)      Informacja ogólna

b)      Zadania realizowane przy udziale Pomocy Finansowych z JST

c)       Zadania realizowane w ramach inwestycji krajowych

  1. 2.       Zadania inwestycyjne planowane i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  2. 3.       Zadania inwestycyjne zrealizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Strona internetowa - informacje ogólne.xlsx 1.a Strona internetowa - informacje ogólne.pdf 1.b Strona internetowa - informacje ogólne - Pomoce finansowe.pdf 1.c Strona internetowa - informacje ogólne - Inwestycje krajowe.pdf 2. Strona internetowa - zadania RPO 2014-2020.xlsx 2. Strona internetowa - zadania RPO 2014-2020.pdf 3. Strona internetowa - zadania RPO 2007-2013.xlsx 3. Strona internetowa - zadania RPO 2007-2013.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich