Kontakt

Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję pełni Pani Anna Sobolewska.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla ZDW w Gdańsku jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ZDW w Gdańsku i Rejony;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ZDW       w Gdańsku oraz Rejony;
  • monitorowanie działalności ZDW w Gdańsku i Rejonów w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami specjalisty, działając - tak jak do tej pory – w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Anna Sobolewska

adres do korespondencji: ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

telefon: 58 32 64 995

e-mail: asobolewska@zdwgdansk.pl

 


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

 

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie urzędu:

  • osobiście Dyrektor lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora w każdą środę od godziny 15.00 do 16.00 oraz w każdy piątek od godziny 12.00 do 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Dyrektora.

Czas przyjmowania i obsługi interesantów

w Wydziale Zagospodarowania Pasa Drogowego

 

Począwszy od czwartku, 4 lipca 2019r., wprowadza się godziny przyjęć interesantów w Wydziale Zagospodarowania Pasa Drogowego:

  • poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00
  • wtorki i czwartki - wprowadza się dni zamknięte dla pracy wydziału

W tych dniach nie będą przyjmowani interesanci z zewnątrz, ani też nie będą łączone rozmowy telefoniczne.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Mapa dojazdu

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH
centrala (58) 320-20-25
sekretariat (58) 320-20-28
bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych:
(58)-32-64-xxx (xxx numer abonenta)
Symbol
wydziału
Nazwa
wydziału
Numer
telefonu
D
 
Dyrektor 

990
 
DU
 
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów
 
990
 
DI
 
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
 
990
 
DF
 
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy
 
990
 
ST
Sekretariat
990; fax 999
WZTA
Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji
980 - 984
WPI
Wydział Przygotowania Inwestycji
940, 945, 946
WRI
Wydział Realizacji Inwestycji
941, 942, 953
WZPD
Wydział Zagospodarowania Pasa Drogowego
950 - 952
WN
Wydział Nieruchomości
961; 998
AW
Audytor Wewnętrzny
961
WBF
Wydział Budżetowo - Finansowy 
973-974; 977
WUDiM
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
943,971,972; fax 949
DSP
Dział Spraw Pracowniczych
995
WPA
Wydział Planowania i Analiz
975.970
DZS
Dział Zamówień Strategicznych
960-962; fax 969
DZP
Dział Zamówień Publicznych
963; fax 969
SSP
Samodzielne stanowisko ds. płac
976
POIN
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
996
RP
Radca Prawny
978

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich