Opis sieci dróg

Wykaz Dróg Wojewódzkich

Generalny Pomiar Ruchu 2015 Ewidencja dróg długości 2018 Generalny Pomiar Ruchu 2010 Wykaz przystanków - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 210/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich