Opis sieci dróg

Wykaz Dróg Wojewódzkich

Generalny Pomiar Ruchu 2015 Długości dróg wojewódzkich, stan na 31.12.2014 r. Generalny Pomiar Ruchu 2010 Wykaz przystanków - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 210/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich