Majątek ZDW
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dysponuje w imieniu Województwa Pomorskiego majątkiem o wartości
1 116 109 272,34 zł. wg stanu na dzień 31.XII.2018 roku, w tym:
         
         
- GRUNTY     9 356 250,67
         
- BUDYNKI I LOKALE   6 656 753,00
         
- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 1 093 443 918,38
         
- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 77 087,03
         
- MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 155 065,31
         
- MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 4 676 428,15
         
- URZĄDZENIA TECHNICZNE 178 443,86
         
- ŚRODKI TRANSPORTU 1 409 121,68
         
- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 156 204,26

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich