Usługi wspierające komunikowanie się
Opublikowano: 2014-12-11 20:05:04

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że udostępnia niżej wymienione usługi wspierające komunikowanie się:

  • Poczta elektroniczna: sekretariat@zdwgdansk.pl
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych ( SMS, MMS ) pod numer telefonu: 505044345
  • Numer faksu: 58 32 64 999

Osoba uprawniona ma prawo do pomocy wybranego tłumacza języka migowego PJM, SJM lub SKOGN, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego. Aby skorzystać z usługi należy co najmniej 3 dni wcześniej skomunikować się z ZDW wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy :

  • Pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@zdwgdansk.pl
  • Faksem pod numer: 58 32 64 999
  • Listownie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie : „Formularz  zgłoszenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN”

    Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

   Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z ZDW.

Dodano: 20-04-2012

przez: Naczelnik Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji
Data dodania: 07/11/14
Rozmiar pliku: 161,50 KB
Rodzaj pliku: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich