Zamówienia Publiczne

Informujemy, że w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wszystkie postępowania wszczęte po dniu 01.01.2021 r., o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł (w tym postępowania powyżej progów unijnych) prowadzone są z wykorzystaniem  platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl,
profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk.
Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcami.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich