Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kontynuacja realizacji

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kontynuacja realizacji

15 czerwca 2015 o 12:44

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kontynuacja realizacji

W roku 2014 w Sierakowicach rozpoczęto przedsięwzięcie pt. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2011, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację inwestycji rozpoczęto 15.01.2014r. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przebudowano skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 211 i 214, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Lęborskiej, ul. Dworcowej i ul. Sychty, a także przepust dla pieszych biegnący pod linią kolejową.

Decyzją o poszerzeniu zakresu rzeczowego projektu rozpoczęto dodatkowe działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich nr 211 i 214 w obrębie Sierakowic oraz usprawnienia dostępności komunikacyjnej w tym obszarze. Na rok 2015 zaplanowano inwestycje pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Sierakowice”, która jest kontynuacją wcześniejszych działań Województwa Pomorskiego. Zakresem prac objęto drogę na odcinku o długości 1,161 km – od przebudowanego w 2014 roku skrzyżowania do wiaduktu kolejowego. W ramach inwestycji przewidziano odnowienie istniejącej nawierzchni drogi, wymianę chodników wzdłuż dr woj. nr 211 oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na łącznej długości ok. 560 m. Ponadto na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i ul. Piwnej wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Na ul. Kartuskiej pojawi się również oświetlenie przejścia dla pieszych. Prace rozpoczęły się przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu DROMOS sp. z o.o. Kartuzy dnia 20.05.2015 zakończenie robót planowane jest na dzień 31.08.2015r    

Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie ulegnie jakość podróżowania, a czas podróży skróci się. Dostosowanie przebudowywanej drogi o znaczeniu regionalnym do wymogów unijnych oraz usprawnienie płynności ruchu przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenu oraz stanowić będą szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu kartuskiego. Z udogodnień skorzystają zarówno lokalna społeczność, jaki i uczestnicy ruchu tranzytowego. 

logo.png

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich