Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia

08 kwietnia 2014 o 13:49

67_logo_unia.jpg

Za ponad 21 milionów złotych, w dwa lata, wykonana zostanie inwestycja pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 28 maja 2013 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W październiku 2013 roku firma STRABAG Sp. z o.o. rozpoczęła roboty budowlane. Nadzór nad robotami powierzono BOI – INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o.

W ramach projektu w trzech miejscowościach zostanie przebudowana DW 216 na odcinku o łącznej długości  ok. 3,9 km. I tak w Redzie zostanie wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni. Jezdnia zostanie poszerzona do 11,0m. Istniejące dwa skrzyżowania zwykłe DW 216 z ul.: 12-Marca i Długą zostaną przebudowane na skrzyż. skanalizowane. Wybudowane zostaną: sygnalizacja świetlna, dwie zatoki autobusowe o szer.3,0m, ścieżka rowerowa o o dł. ok.175m, chodnik o dł. ok.480m, kanaliz. deszcz. o dł. ok.330m. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok. 480m. Natomiast w Chałupach planuje się wykonać nową nawierzchnię. Jezdnia zostanie poszerzona do 7,0m. Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym DW216, ścieżka rowerowa została zaplanowana, bliżej Zatoki Puckiej. Wybudowane zostaną: chodnik o dł. ok.0,9km, dwie zatoki autobus. o szer.3,0m., kanaliz. deszcz. o dł. ok.1,0km i oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok.1,0km. Z kolei w Jastarni planuje się wykonać nową nawierzchnię. Jezdnia zostanie poszerzona do 7,0m. Wybudowane zostaną: chodnik o o dł.2,3km, ścieżka rowerowa o dł. ok.2,3km, sześć zatok autobus. o szer.3,0m, oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok.2,1km i kanaliz. deszcz. o dł. ok.2,3km wraz z przepompownią. Ponadto zostaną wykonane skrzyż. DW 216: z ul. Sychty 1 i ul. Polną, oraz z ul. Sychty 2 jako trójwlotowe skanalizowane, natomiast z ul. Portową czterowlotowe skanalizowane, następnie z ul. Rybacką jako małe rondo. Na wszystkich odcinkach planuje się przebudować istniejące zjazdy oraz infrastrukturę kolidującą z inwestycją. Dla całego Projektu przyjęto prędkość projektowa 50km/h oraz wykonanie w miejscach przejść dla pieszych azylów o szer.2,0-3,0m i dł.10,0m. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia nośności DW216 do 115 kN/oś, a przyjęta konstruk. nawierz. przeniesie prognozowane natężenia ruchu na drodze.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wydolności układu komunikacyjnego prowadzącego do miejscowości nadmorskich leżących na Półwyspie Helskim. Zostanie również zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego, dzięki wybudowanym chodnikom, ścieżkom rowerowym, azylom na przejściach dla pieszych oraz zatokom autobusowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich