Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”.

Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”.

15 czerwca 2015 o 12:43

Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 29 maja 2014 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W lipcu  2014 roku firma EUROVIA Polska S.A.  rozpoczęła roboty budowlane.

Nadzór nad robotami powierzono  firmie „Nadzory GL”  Grzegorz Leszman.

Wartość projektu wynosi ok. 16 000 000,00 zł, z czego ze środków unijnych z funduszu EFRR finansowana jest  część w wysokości  ok. 11 000 000,00 a z budżetu Gminy Pruszcz Gdański finansowana jest pozostała  część w wysokości ok. 5 000 000,00.

Dnia 29.05.2015r. Wykonawca  robót  budowlanych  zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego.

W ramach projektu została rozbudowana droga o długości ok  1,60 km.

Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach poszerzeń  wybudowano nową konstrukcję jezdni. Dzięki tej inwestycji województwo udostępni użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 ton na oś.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyli  dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

logo.png

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich