Kanały technologiczne

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra

23 stycznia 2018

 

                                                                                                          23.01.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2222 z dnia 01.12.2017) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych dla zadań:

”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra”

oraz

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra – granica gminy Miasta Władysławowa”

Dokumentacje projektowe przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 obejmują odcinki:

  • od skrzyżowania DW215 z DW216 w msc. Władysławowo do skrzyżowania z ul. Derdowskiego w Jastrzębiej Górze (od km 0+000 do km 8+200)
  • od skrzyżowania z ul. Pucką w Jastrzębiej Górze do początku msc. Karwia (od km 9+160 do km 14+150)
  • od końca msc. Karwia do granicy gminy Miasta Władysławowa (od km 15+570 do km 16+870)

Przebudowa i rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 215 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

29 maja 2017

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

16 września 2016

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

 

Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice

 

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 212 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

07 września 2016

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku Rajkowy – Obwodnica Pelplina (droga wojewódzka nr 229)”

Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 obejmuje 2 odcinki:

–        przejście przez m. Rajkowy o dł. ok. 0,9 km,

–        od m. Rajkowy do skrzyżowania z Obwodnicą Pelplina (bez skrzyżowania) o dł. ok. 2,8 km.

Rozbudowa i przebudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 230 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI

08 lutego 2016

 

„BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI”

 

19 listopada 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 1154/93/15 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

W dniu 01 grudnia  2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG SP z o.o., której 15 grudnia 2015r. przekazano plac budowy.

Nadzór nad robotami powierzono firmie DROMAX Piotr Szanser.

Zakończenie robót budowlanych  przewidziane jest do końca  2016 roku. 

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I” obejmuje budowę pierwszego etapu obwodnicy Kartuz na odcinku od wsi Grzybno   do skrzyżowania z dw 211 w kierunku Żukowa, tj. od km 4+365 do km 6+347 projektowanej  obwodnicy Kartuz.

Realizacja projektu ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z podstawowego układu ulic poza teren zabudowany i zabytkowe centrum miasta Kartuzy. Efektem będzie usprawnienie ruchu lokalnego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu, poprawa funkcjonowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i ich powiązań z układami lokalnymi. Zbyt mała przepustowość drogi zostanie zwiększona poprzez wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o szerokości 8m i poszerzenie istniejących odcinków drogi do szer. 8 m. oraz przebudowanie ul. Węglowej do szerokości 6,5m. 

Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I  polegająca na budowie i przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 224 ma na celu dostosowanie do odpowiednich parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie przepustowości oraz osiągnięcie nośności 115KN/oś, zgodnie ze standardami i  wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej.

Budowa polegać będzie na:

- budowie nowego odcinka drogi,

- przebudowie istniejącego odcinka drogi

- przebudowie ulicy Węglowej

w tym zostanie wykonane:

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy/przebudowy,

- rozbiórka elementów dróg i ulic (nawierzchnie dróg, chodników, krawężniki, obrzeża),

- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem budowy,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków deszczowych,

- budowa i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowa istniejących przepustów wraz z budową półek dla zwierząt

- wykonanie robót ziemnych,

- budowa i przebudowę istniejących rowów przydrożnych,

- budowa małego zbiornika retencyjnego z regulatorem przelewu,

- budowa muru oporowego,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie poszerzeń i nowej konstrukcji jezdni,

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 155630G do m. Kaliska na skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem pasa dla pojazdów skręcających w lewo w ciągu projektowanej obwodnicy oraz wyspy dzielącej na drodze podporządkowanej,

- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. 3 Maja, ul. Węglową na rondo

- budowa skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z ul. Gdańską (droga wojewódzka nr 211) na rondo

- budowa wysp rozdzielających i azyli dla pieszych,

- przebudowa istniejących i budowę nowych chodników,

- budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

- budowa i przebudowę zjazdów,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.


« Wstecz123456Dalej »

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich