Kanały technologiczne

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

24 października 2018

WPI.2212.4.357.2018.JK                                                                  Gdańsk, dnia 02.10.2018 r.

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01) informuje, że planuje opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania:

”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Swornegacie”.

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 236 obejmuje odcinek o dł. ok 1,6 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 236 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra

23 stycznia 2018

 

                                                                                                          23.01.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2222 z dnia 01.12.2017) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych dla zadań:

”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra”

oraz

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra – granica gminy Miasta Władysławowa”

Dokumentacje projektowe przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 obejmują odcinki:

  • od skrzyżowania DW215 z DW216 w msc. Władysławowo do skrzyżowania z ul. Derdowskiego w Jastrzębiej Górze (od km 0+000 do km 8+200)
  • od skrzyżowania z ul. Pucką w Jastrzębiej Górze do początku msc. Karwia (od km 9+160 do km 14+150)
  • od końca msc. Karwia do granicy gminy Miasta Władysławowa (od km 15+570 do km 16+870)

Przebudowa i rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 215 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

29 maja 2017

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

16 września 2016

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

 

Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice

 

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 212 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

07 września 2016

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg – Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku Rajkowy – Obwodnica Pelplina (droga wojewódzka nr 229)”

Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 obejmuje 2 odcinki:

–        przejście przez m. Rajkowy o dł. ok. 0,9 km,

–        od m. Rajkowy do skrzyżowania z Obwodnicą Pelplina (bez skrzyżowania) o dł. ok. 2,8 km.

Rozbudowa i przebudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 230 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, i 7f ÷ 7k ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


« Wstecz1234567Dalej »

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich